VEREJNE OBSTARANIE UVN SNP Ruzomberok

== Zákazka z nízkou hodnotou ==
Predmet : Zádávanie zákazie s nízkou hodnotou § 117 rok 2022..
Bližšie info :
  web 2022 (1648616366.xlsx)  |

Zverejnené : 11.01.2022

== Zákazka z nízkou hodnotou ==
Predmet : Zádávanie zákazie s nízkou hodnotou § 117 rok 2021.
Bližšie info :
  web 2021 (1639653932.xlsx)  |

Zverejnené : 04.01.2021

== ==
Predmet : Zádávanie zákaziek s nízkou hodnotou § 117 v roku 2020.
Bližšie info :
  web mal 2020 (1608639662.xlsx)  |

Zverejnené : 13.01.2020

== Zákazka z nízkou hodnotou ==
Predmet : Zádávanie zákaziek s názkou hodnotou § 117 v roku 2019.
Bližšie info :
  web UVN § 117 ZsNH rok 2019 (1576848696.xlsx)  |

Zverejnené : 07.01.2019

== Nadlimitná zákazka ==
Predmet : Mamograf s tomosyntézou a stereotaktickou biopsiou.
Bližšie info :
  2018_077 Oprava v SP (1544081530.pdf)  |  2018_077 Súťažné podklady (1543823467.docx)  |

Zverejnené : 03.12.2018

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Čerstvé mäso a výrobky z mäsa.
Bližšie info :
  SP mäso (1539254826.pdf)  |  Súťažné podklady mäso (1539254811.docx)  |

Zverejnené : 11.10.2018

== Zákazka z nízkou hodnotou ==
Predmet : Zádávanie zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 rok 2018.
Bližšie info :
  web UVN § 117 ZsNH rok 2018 (1545397104.xlsx)  |

Zverejnené : 24.05.2018

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu.
Bližšie info :
  SP - Odvoz a likvidacia nemocn (1513782125.PDF)  |  Informacia o otvarani ponuk (1514969715.PDF)  |  Ponuka ARCHIV SB (1522825653.PDF)  |  Ponuka POLYSTAR (1522825665.PDF)  |  Zapisnica z otvarania ponuk (1522825682.PDF)  |  Zapisnica zo splnenia podmieno (1522825693.PDF)  |  Zapisnica z vyhodnotenia ponuk (1522825702.PDF)  |  Zmluva (1522825756.PDF)  |

Zverejnené : 20.12.2017

== Nadlimitná zákazka ==
Predmet : Mamografický prístroj - 1 ks.
Bližšie info :
  2017_122 Súťažné podklady (1494323631.pdf)  |  2017_122 Správa o zákazke (1502437049.docx)  |  JED (1494323641.pdf)  |  Zápisnica z otvárania ponúk (1502437078.PDF)  |  Zápisnica zo splnenia podmieno (1502437098.PDF)  |  Zápisnica z kontroly ponúk (1502437114.PDF)  |  2017_122 Zrušenie VS na UVO (1502437778.pdf)  |

Zverejnené : 09.05.2017

== Nadlimitná zákazka ==
Predmet : Multifunkčné angiografické pracovisko.
Bližšie info :
  SP Angiograf OK (1492060745.docx)  |  iadosť o nápravu - vyjadr. (1493300165.pdf)  |  Jed formulár Angio (1492064913.docx)  |  Vys. uvn (1493729546.pdf)  |

Zverejnené : 13.04.2017

== Nadlimitná zákazka ==
Predmet : Ortopedický operačný stôl 3 ks.
Bližšie info :
  SP ortop.oper.stôl (1489041445.docx)  |  jed-formular (1489041464.docx)  |

Zverejnené : 09.03.2017

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Laboratórne vyšetrenia.
Bližšie info :
  SP lab.vyšetrenia 2017OK (1487932794.docx)  |  Doplnenie SP (1488280461.pdf)  |

Zverejnené : 24.02.2017

== Zákazka z nízkou hodnotou ==
Predmet : Zákazky podľa § 117 rok 2017.
Bližšie info :
  Zákazky §117 na uvn.sk (1507701837.xlsx)  |

Zverejnené : 18.01.2017

== Nadlimitná zákazka ==
Predmet : Dodávka el.energie pre roky 2017-18.
Bližšie info :
  Spotreba el.energie podľa odb. (1478588488.pdf)  |  SP VS elektrika OK (1476349073.pdf)  |  SP VS elektrika OK (1476349052.doc)  |

Zverejnené : 13.10.2016

== Nadlimitná zákazka ==
Predmet : Kreditné karty na odber pohonných hmôt.
Bližšie info :
  jed-formular phm (1473141130.docx)  |  SP phm OK (1473141142.docx)  |

Zverejnené : 06.09.2016

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Klimatizačná jednotka včítane služieb a práce.
Bližšie info :
  2015_206 miesto obhliadky (1456922961.pdf)  |  oznamenie-4200_-_wyt (1456235808.pdf)  |  2015_206 súťažné podklady (1456235827.doc)  |  2015_206 vysvetlenie (1457012215.PDF)  |  2015_206 vysvetlenie SP - 2 (1457096485.PDF)  |  2015_206 Vysvetlenie SP - 3 (1457613909.PDF)  |

Zverejnené : 23.02.2016

== Zákazka z nízkou hodnotou ==
Predmet : Zákazky podľa § 9 pds.9 rok 2016.
Bližšie info :
  web UVN §9 ods.9 (1481289009.xlsx)  |  web UVN §9 ods.9 (1481812066.xlsx)  |

Zverejnené : 26.01.2016

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu.
Bližšie info :
  Výzva UVO (1449041244.pdf)  |  SP nem.odpad (1449041253.docx)  |

Zverejnené : 02.12.2015

== ==
Predmet : Poskytovanie služieb BOZP a technika PO.
Bližšie info :
  Výzva na BOZP15 (1448544423.docx)  |  NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ (1448544464.doc)  |  Zmluva BOZP 251115 OK 2016 (1448544490.docx)  |

Zverejnené : 27.11.2015

== Nadlimitná zákazka ==
Predmet : Nemocničné lôžka vrátane príslušenstva.
Bližšie info :
  Správa o zákazke - Nemocničné (1447406893.PDF)  |  Zápisnica o vyhodnotení ponúk (1447406858.PDF)  |  Zápisnica o vyhodnotení ponúk (1447406814.PDF)  |  Zápisnica zo splnenia podmieno (1447406630.PDF)  |  Zápisnica z otvárania Kritérií (1447406598.PDF)  |  Zápisnica z otvárania častí po (1447406577.PDF)  |  Oznámenie VS VVO Nem. lôžka (1437034447.pdf)  |  SP - Nemocničné lôžka 2015 (1437467948.pdf)  |  Kúpna zmluva - Nemocničné lôžk (1447406965.PDF)  |

Zverejnené : 16.07.2015

== Nadlimitná zákazka ==
Predmet : Strážna služba.
Bližšie info :
  Vyhlasenie VS VVO Str.sluzba (1434706711.pdf)  |  SP strážna služba 2015 (1434706747.doc)  |  Vyhod.ponúk str.služba (1443766335.pdf)  |  Náprava str.služba1OK UVO (1436178185.pdf)  |  Náprava str.služba UVO (1436178169.pdf)  |  SP strážna služba 06072015 (1436177727.doc)  |  Vysvetlenie SP Strážna služba (1437480014.pdf)  |

Zverejnené : 19.06.2015

== Nadlimitná zákazka ==
Predmet : Digitálny lineárny urýchľovač s kompletným vybavením a potrebnou inštaláciou na mieste dodania“. .
Bližšie info :
  SP DLU 2505 OK (1432617374.doc)  |  SP DLU 2505 OKk (1432617326.pdf)  |  Príloha č.1 SP DLU (1432570474.xls)  |  Vysvetlenie súťažných podklado (1435668661.pdf)  |  Vysvetlenie súťažných podklado (1435581983.pdf)  |  Vysvetlenie súťažných podklado (1434706813.pdf)  |

Zverejnené : 25.05.2015

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Rekonštrukcia rozvodov UK, TÚV a SV v hlavnom pavilóne - Považská 2.
Bližšie info :
  Výzva rek.UK (1431005893.pdf)  |  SP rek UK (1431005879.pdf)  |

Zverejnené : 07.05.2015

== Nadlimitná zákazka ==
Predmet : Trvanlivé potraviny.
Bližšie info :
  2015_071 Vysvetlenie SP 2 (1430380645.doc)  |  2015_071 SP (1428395949.doc)  |  2015_071 Vysvetlenie SP 1 (1429604255.doc)  |

Zverejnené : 07.04.2015

== Nadlimitná zákazka ==
Predmet : Mäso a výrobky z mäsa.
Bližšie info :
  Informácia o otváraní KRITÉRI (1433138225.pdf)  |  2015_070 Vysvetlenie SP 1 (1429868995.doc)  |  Správa o zákazke (1439975673.PDF)  |  SP - Mäso 2015 (1427779011.doc)  |

Zverejnené : 31.03.2015

== Nadlimitná zákazka ==
Predmet : Lekárske a pracovné odevy, zdravotná a iná pracovná obuv, posteľná bielizeň .
Bližšie info :
  VS na UVO (1423646162.pdf)  |  SP OOPP15 (1423646218.doc)  |

Zverejnené : 11.02.2015

== Zákazka z nízkou hodnotou ==
Predmet : Zákazka podľa § 9 ods.9.
Bližšie info :
  web UVN §9 ods.9 (1465824442.xlsx)  |

Zverejnené : 16.01.2015

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu.
Bližšie info :
  SP odpad 14 (1414563454.doc)  |  Výzva Odpad (1414563526.pdf)  |  Správa § 21nem.odpad.doc (1423646492.pdf)  |

Zverejnené : 29.10.2014

== Nadlimitná zákazka ==
Predmet : Dodávka elektrickej energie na roky 2015-16.
Bližšie info :
  Vyhlásenie VS UVO (1412843486.pdf)  |  SP elektrika 14 OK (1412843502.doc)  |  Vysvetlenie SP elektr (1415969995.pdf)  |  Správa § 21 elekt (1423646447.pdf)  |

Zverejnené : 09.10.2014

== Nadlimitná zákazka ==
Predmet : Lekárske a pracovné odevy, zdravotná a iná pracovná obuv, posteľná bielizeň .
Bližšie info :
  SP OOPP1 (1411635589.doc)  |  Vysvetlenie SP (1412832680.pdf)  |  Zrušenie VS UVO (1423646287.pdf)  |

Zverejnené : 25.09.2014

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Videobronchoskop.
Bližšie info :
  www.uvo.gov.sk_evestnik_p_p_id (1411457026.pdf)  |  2014_157 SP (1411457047.doc)  |  Zápisnica z otvárania ponúk - (1417172452.PDF)  |  Zápisnica z kontroly splnenia (1417172460.PDF)  |  Zápisnica z kontroly splnenia (1417172467.PDF)  |  Zápisnica o vyhodnotení ponúk (1417172476.PDF)  |  Zápisnica o vyhodnotení ponúk (1417172483.PDF)  |  Kúpna zmluva ULTRAMED - Videob (1417172491.PDF)  |  Správa o zákazke - Videobronch (1417172506.PDF)  |

Zverejnené : 23.09.2014

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Automatický dezinfektor pre endoskopické pracovisko.
Bližšie info :
  Výzva - Automatický dezinfekto (1411374807.pdf)  |  SP - Automatický dezinfektor p (1411374817.pdf)  |  Informácia o otváraní častí po (1413265550.pdf)  |  Informácia o otváraní častí po (1413358720.pdf)  |  Zápisnica z otvárania častí po (1416479497.PDF)  |  Zápisnica z otvárania častí po (1416479508.PDF)  |  Zápisnica z kontroly splnenia (1416479524.PDF)  |  Zápisnica z kontroly splnenia (1416479535.PDF)  |  Zápisnica z vyhodnotenia ponúk (1416479545.PDF)  |  Zápisnica z vyhodonotenia ponú (1416479554.PDF)  |  Správa o zákazke - Automatický (1416479567.PDF)  |  KZ ULTRAMED - Automatický dezi (1416479754.PDF)  |

Zverejnené : 22.09.2014

== Nadlimitná zákazka ==
Predmet : Nemocničné lôžka vrátane príslušenstva.
Bližšie info :
  Oznámenie ÚVO - Lôžka 2014 (1408948693.doc)  |  Oznámenie eVestník - Lôžka 201 (1408948668.pdf)  |  SP - Nemocničné lôžka 2014 (1408950488.pdf)  |  Vysvetlenie súťažných podklado (1411985350.doc)  |  Informácia o otváraní častí po (1412660330.pdf)  |  Informácia o otváraní častí po (1412921332.pdf)  |  Záznam z otvárania častí ponúk (1416394855.PDF)  |  Zápisnica z otvárania častí po (1416394867.PDF)  |  Zápisnica z kontroly splnenia (1416394883.PDF)  |  Záznam z kontroly splnenia pož (1416394902.PDF)  |  Zápisnica o vyhodnotení ponúk (1416394914.PDF)  |  Zápisnica o vyhodnotení ponúk (1416394922.PDF)  |  KZ - Nemocničné lôžka (1416394934.PDF)  |  Správa o zákazke - Nemocničné (1416394943.PDF)  |  Zdôvodnenie nezrušenia - Nemoc (1416394954.PDF)  |

Zverejnené : 25.08.2014

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Vysokorýchlostná vŕtačka pre neurochirurgiu.
Bližšie info :
  oznamenie_260839 1 (1408613384.pdf)  |  2014_ 141 súťažné podklady (1408613408.doc)  |  21757-INO (1410940500.PDF)  |  oznamenie_268902 1 (1412929038.pdf)  |  Záznam z otvárania častí ponúk (1417434086.PDF)  |  Zápisnica z otvárania častí po (1417434096.PDF)  |  Zápisnica z kontroly splnenia (1417434110.PDF)  |  Zápisnica z kontroly splnenia (1417434122.PDF)  |  Zápisnica o vyhodnotení ponúk (1417434140.PDF)  |  Zápisnica o vyhodnotení ponúk (1417434151.PDF)  |  Kúpna zmluva MED PARTNERS - Ne (1417434164.PDF)  |  Správa o zákazke - Neurochirur (1417434176.PDF)  |

Zverejnené : 21.08.2014

== Nadlimitná zákazka ==
Predmet : Laparoskopická veža 3D.
Bližšie info :
  oznamenie_250204[1] (1404199087.pdf)  |  2014_107 súťažné podklady (1404199787.doc)  |  2014_107 Informácia 17586-INO (1407395573.PDF)  |  2014_107 Inf. podľa § 41,ods.1 (1412329099.PDF)  |  Informácia podľa § 41, ods.1 - (1417433944.doc)  |

Zverejnené : 01.07.2014

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Diagnostický USG pre pediatriu.
Bližšie info :
  Výzva USG pediatria (1404114683.pdf)  |  SP USG pediatria (1404114700.doc)  |

Zverejnené : 30.06.2014

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Mobilný operačný stôl pre ortopedické využitie.
Bližšie info :
  oznamenie_248246[1] (1403094880.pdf)  |  2014_ 106 súťažné podklady (1403094902.doc)  |  INO 1 mob.oper.stôl (1404817616.pdf)  |  Informácia 18180-INO (1407928588.PDF)  |  oznamenie_269861 1 (1413456325.pdf)  |  Zápisnica z otvárania častí po (1417168293.PDF)  |  Zápisnica z otvárania častí po (1417168306.PDF)  |  Zápisnica z kontroly splnenia (1417168317.PDF)  |  Zápisnica z kontroly splnenia (1417168336.PDF)  |  Zápisnica o vyhodnotení ponúk (1417168346.PDF)  |  Zápisnica o vyhodnotení ponúk (1417168353.PDF)  |  Správa o zákazke - Mobilný ope (1417168363.PDF)  |  Kúpna zmluva - Mobilný operačn (1417168380.PDF)  |

Zverejnené : 18.06.2014

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Ultrasonografický prístroj pre gynekológiu.
Bližšie info :
  Výzva na predk.ponúk UVO (1402986029.pdf)  |  SP USG gynek (1402986061.doc)  |

Zverejnené : 17.06.2014

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Ultrasonografický prístroj prenosný pre radiológiu.
Bližšie info :
  Súťažné podklady - USG radioló (1402995019.pdf)  |  Výzva - USG radiológia (1402994696.pdf)  |  Zápisnica z otvárania ponúk - (1407929360.PDF)  |  Zápisnica o vyhodnotení ponúk (1407929384.PDF)  |  Zápisnica o vyhodnotení ponúk (1407929403.PDF)  |  Kúpna zmluva WEGA-MS - USG pre (1407929506.PDF)  |  Správa o zákazke - USG pre rad (1407929592.PDF)  |  Zápisnica z kontroly splnenia (1407929690.PDF)  |  Zápisnica z kontroly splnenia (1407929733.PDF)  |

Zverejnené : 17.06.2014

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Ultrasonografický prístroj prenosný pre urológiu.
Bližšie info :
  Súťažné podklady - USG urológi (1402995305.pdf)  |  Výzva - USG urológia (1402994586.pdf)  |  2014_109 Vysvetlenie SP sono u (1404301982.pdf)  |  Inf. otváranie OSTATNÉ - USG u (1405930313.pdf)  |  Inf. otváranie KRITÉRIÁ - USG (1405930345.pdf)  |  Zápisnica z otvárania OSTATNÉ (1408362227.PDF)  |  Zápisnica z otváranie KRITÉRIÁ (1408362239.PDF)  |  Zápisnica z kontroly podmienok (1408362258.PDF)  |  Zápisnica z kontroly splnenia (1408362270.PDF)  |  Zápisnica o vyhodnotení ponúk (1408362285.PDF)  |  Zápisnica o vyhodnotení ponúk (1408362305.PDF)  |  Správa o zákazke - SONO prenos (1408362353.PDF)  |  KZ - USG prístroj prenosný pre (1408362386.doc)  |

Zverejnené : 17.06.2014

== Nadlimitná zákazka ==
Predmet : Poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb pre ÚVN SNP Ružomberok-FN.
Bližšie info :
  SP upratovanieOK (1399450607.pdf)  |  oznamenie_VS UVO (1399450634.pdf)  |  eVestnik (1400140873.mht)  |  Plocha upratovania Tepo (1401872930.xls)  |

Zverejnené : 07.05.2014

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Servis, údržba, odborné prehliadky, odstránenie závad zdvíhacích zariadení.
Bližšie info :
  Výzva na ponuku výťahy (1397207495.pdf)  |  SP výťahy (1397207507.pdf)  |  Obhliadka výťahy (1398336361.doc)  |  Návrh na plnenie kritéria www (1398423049.doc)  |  Otv.kritíriá (1399354869.pdf)  |

Zverejnené : 11.04.2014

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Dodávkové úžitkové vozidlá - 2 ks.
Bližšie info :
  SP - Dodávkové úžitkové vozidl (1393492060.doc)  |  Pravidla_VK_aukcie_11_2013 (1393492093.pdf)  |  Výzva na predkladanie ponúk - (1393492449.doc)  |  Upresnenie SP - Dodávkové úžit (1393590790.doc)  |  Vysvetlenie SP č. 1 - Dodávkov (1394526881.doc)  |  KZ - Dodávkové úžitkové vozidl (1399033332.PDF)  |  Správa o zákazke - Dodávkové ú (1399033346.PDF)  |  Zápisnica o vyhodnotení ponúk (1399033364.PDF)  |  Zápisnica o vyhodnotení ponúk (1399033402.PDF)  |  Faktúra - PEUGEOT BOXER L1H1 (1405930444.PDF)  |  Faktúra - PEUGEOT BOXER L2H2 (1405930455.PDF)  |

Zverejnené : 27.02.2014

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Stomatologická súprava 6 ks.
Bližšie info :
  Výzva stom.kreslá (1391668791.pdf)  |  SP stomat.suprava14 (1391668805.doc)  |  Vysvetlenie SPstom.súpr.www (1392285841.doc)  |  Otv.Ostatné (1393480745.pdf)  |  Vylúčenie CHiros Medical (1394003355.pdf)  |  Otv.Kritériá (1395308986.pdf)  |  Záp.Kritériá (1396013732.doc)  |  Vvhod.ponuk stom.kreslá (1398755831.pdf)  |

Zverejnené : 06.02.2014

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Akumulátorové vŕtačky na kosti pre potreby ortopédie a úrazovej chirurgie.
Bližšie info :
  2014_018 výzva na predkladanie (1391505641.doc)  |  2014_018 súťažné podklady (1391587867.doc)  |  2014_018 vysvetlenie SP (1392716903.doc)  |  2014_018 Informácia podľa § 41 (1393420685.PDF)  |  2014_018 Informácia podľa § 41 (1393420622.PDF)  |

Zverejnené : 04.02.2014

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Anesteziologický prístroj 2 ks.
Bližšie info :
  Výzva anest (1390462230.pdf)  |  Suť.podklady (1390462246.doc)  |  OTV.obal.Ostatné (1392186530.pdf)  |  OTV.Kritíriá (1392729433.pdf)  |  Záp.otv Kritériá (1395310907.pdf)  |  Zap.vyh. pon.Anest (1395840893.pdf)  |

Zverejnené : 23.01.2014

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Čistiace prostriedky a pomôcky.
Bližšie info :
  2013_163 Výzva na predkladanie (1389776946.PDF)  |  2013_163 súťažné podklady (1389867851.doc)  |  2013_163 Vysvetlenie SP (1390546064.doc)  |  2013_163 Vysvetlenie SP 2 (1390916081.doc)  |  2013_163 Vysvetlenie SP 3 (1390989832.doc)  |

Zverejnené : 15.01.2014

== ==
Predmet : Zverejnovanie zadávania zákaziek v roku 2014 podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z..
Bližšie info :
  Zverejňovanie zák. §9.ods.9 20 (1398849664.xls)  |

Zverejnené : 14.01.2014

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Náplne do tlačiarní.
Bližšie info :
  Výzva na predkladanie ponúk - (1386669116.doc)  |  Súťažné podklady - Náplne do t (1386669418.doc)  |  Vysvetlenie SP č. 1 - Náplne (1387355418.doc)  |  Zápisnica o vyhodnotení ponúk (1392881194.PDF)  |  Správa o zákazke - Náplne (1392881205.PDF)  |  Kúpna zmluva - Náplne - LASER (1392881469.doc)  |  Kúpna zmluva - Náplne - PC SEM (1392881225.doc)  |  Zápisnica z prehodnotenia podm (1392881261.PDF)  |

Zverejnené : 10.12.2013

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Kancelársky papier.
Bližšie info :
  Výzva - Kancelársky papier 201 (1386672931.doc)  |  Súťažné podklady - Kancelársky (1386672888.doc)  |  Zápisnica o vyhodnotení ponúk (1392790516.PDF)  |  Správa o zákazke - Kancelársky (1392790571.PDF)  |  Kúpna zmluva - Kancelársky pap (1392790736.doc)  |

Zverejnené : 10.12.2013

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu.
Bližšie info :
  Výzva nem.odpad (1383559663.pdf)  |  SP nem.odpad13 (1383559671.pdf)  |  www.kriréria odpad (1384237805.doc)  |  Inf.otv.Ostatné (1384928567.pdf)  |  Inf.otv.Kritériá (1385100949.pdf)  |  Vyhod. Odpad (1386674214.pdf)  |  Otv.Kritériá (1387438489.pdf)  |

Zverejnené : 04.11.2013

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Prístroj na dezinfekciu priestorov zdravotnej starostlivosti.
Bližšie info :
  Výzva dez.prístroj (1382956814.pdf)  |  SP dezin.prístroj (1382956827.pdf)  |  www. kritériá.dez.prist (1384237852.doc)  |  Inf.otv.ponúk Ostatné (1384438548.pdf)  |  Inf.otv.pon.Kritériá (1384783129.pdf)  |  Vyhod.ponúk dez.príst. (1386673338.pdf)  |  Záp.kritériá dez.prístr (1387438400.pdf)  |  Fakt. dod.list. dez.prístroj (1389092724.pdf)  |

Zverejnené : 28.10.2013

== Nadlimitná zákazka ==
Predmet : Kreditné karty na čerpanie pohonných hmôt.
Bližšie info :
  Vyhlásenie VS UVO (1381306232.pdf)  |  SP PHM 13www (1381306247.pdf)  |  www kritéria PHM 13 (1384237900.doc)  |  Inf-Otv Ostatné (1385100979.pdf)  |  Inf-Otv Kritériá (1385122485.pdf)  |  Zap.vyh. pon.po el.Aukciu (1386673244.doc)  |

Zverejnené : 09.10.2013

== Nadlimitná zákazka ==
Predmet : Dodávka elektrickej energie.
Bližšie info :
  VS elektrika www (1381237856.pdf)  |  Vyhlasenie VS UVO elekt. (1381305270.pdf)  |  www.kritériá elekt (1384238269.doc)  |  Otv.pon.ostané (1384783033.pdf)  |  Otv.pon.krit (1384783047.pdf)  |  Vyhod.elektr (1386673124.pdf)  |

Zverejnené : 08.10.2013

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Papierové sterilizačné vrecká.
Bližšie info :
  Výzva na predkladanie ponúk - (1380701373.doc)  |  Súťažné podklady - Papierové s (1380702285.doc)  |  1. vysvetlenie SP - Pap. steri (1381305323.doc)  |  2. vysvetlenie SP - Pap. steri (1381408457.doc)  |  3. vysvetlenie SP - Pap. steri (1381491708.doc)  |  B.3 Obchodné podmienky - Pap. (1381491716.doc)  |  Správa o zákazke - Papierové s (1385453558.doc)  |  KZ VIDRA - Pap. steril. vreck (1385453580.doc)  |

Zverejnené : 02.10.2013

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Injekčné striekačky VS 12258-WYT.
Bližšie info :
  2013_096 výzva na predkladanie (1376896535.doc)  |  2013_096 SP inj.striekačky (1376896557.pdf)  |  2013_096 Vysvetlenie SP Injekč (1377606757.doc)  |  2013_096 Informácia o otváraní (1378296407.doc)  |  2013_096 Otváranie ponúk Krité (1382012954.pdf)  |  2013_096 Predĺženie lehoty via (1383831453.PDF)  |  2013_096 Predĺženie lehoty via (1388403518.doc)  |  2013_096 Správa o zákazke (1388403802.doc)  |

Zverejnené : 19.08.2013

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Dezinfekčné prostriedky VS 14257-WYT.
Bližšie info :
  2013_094 Výzva na predkladanie (1376896690.doc)  |  2013_094 SP dezinf.prostriedky (1376896701.pdf)  |  2013_094 zrušenie postupu zada (1377603902.doc)  |

Zverejnené : 19.08.2013

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Vnútroočné šošovky VS 14180-WYT.
Bližšie info :
  2013_095 SP vnútr.šošovky (1376896865.pdf)  |  2013_095 výzva na predkladanie (1376896844.doc)  |  2013_095 vysvetlenie SP (1377595179.doc)  |  2013_095 Informácia o otváraní (1378296341.doc)  |  2013_095 Informácia týkajúca s (1379072591.doc)  |  2013_095 Informácia týkajúca s (1379072616.doc)  |  2013_095 správa o zákazke Vnút (1382433420.doc)  |

Zverejnené : 19.08.2013

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : Náplasti.
Bližšie info :
  Výzva - NÁPLASTI (1374575108.doc)  |  Súťažné podklady - Náplasti 20 (1374583976.doc)  |  Správa o zákazke - Náplasti 20 (1380182533.doc)  |  UVN-22-18-2013-093 Unipharma (1383744046.pdf)  |

Zverejnené : 23.07.2013

== Nadlimitná zákazka ==
Predmet : Ultrazvukový systém pre gastroenterológiu.
Bližšie info :
  Vyhlásenie VS UVO (1374472615.pdf)  |  SP VS www.uvn.sk (1374472656.pdf)  |  Vysvetlenie súťažných podklado (1375344661.doc)  |  Ozn.o otv.ponúk Ostatné (1378121967.pdf)  |  Ozn.o otv.ponúk Kritériá (1378217657.pdf)  |  Zap.vyh.ponukgastro (1380632344.pdf)  |  UVN-22-121-2013-092 Unique gas (1380632392.pdf)  |  Nezrušenie VS § 46 (1381143377.doc)  |

Zverejnené : 22.07.2013

== Zákazka z nízkou hodnotou ==
Predmet : Zverejnovanie zadávania zák. § 9 ods.9.
Bližšie info :
  Zverejňovanie zák. §9.ods.9 (1387204634.xls)  |

Zverejnené : 17.07.2013

== Zákazka z nízkou hodnotou ==
Predmet : Zákazky nad 1000 € II. - IV.kv.2013.
Bližšie info :
  VO nad 1000 € ws (1373359478.xls)  |  VO nad 1000 € ws (1381741534.xls)  |  VO nad 1000 € ws (1390560115.xls)  |

Zverejnené : 09.07.2013

== Podprahová zákazka ==
Predmet : Podložky pod chorých, plienkové nohavičky a pôrodnícke vložky.
Bližšie info :
  Výzva na predkladanie ponúk - (1372763806.doc)  |  Vysvetlenie SP - Podložky, pli (1373359196.doc)  |  2. vysvetlenie SP - Podložky, (1373607337.doc)  |  Otváranie ponúk OSTATNÉ - Podl (1374152034.doc)  |  Otváranie ponúk KRITÉRIÁ - int (1374235565.doc)  |  UVN-22-86-2013-065 Hartmann-Ri (1383744021.pdf)  |

Zverejnené : 02.07.2013

== Podlimitná zákazka ==
Predmet : RTG C rameno Mini Fluoroscan InSight .
Bližšie info :
  Oznámenie VS UVO (1373359668.pdf)  |

Zverejnené : 02.07.2013

== Zákazka z nízkou hodnotou ==
Predmet : Zákazky nad 1000 E 2013/I kv..
Bližšie info :
  VO nad 1000 € ws (1373358245.xls)  |

Zverejnené : 11.04.2013

== Podprahová zákazka ==
Predmet : Poskytovanie služieb BOZP a technika požiarnej ochrany.
Bližšie info :
  Výzva VVO (1361259022.pdf)  |  Vysvet.SP web (1361947522.doc)  |  Podklady pre vypracovanie ponu (1362477456.doc)  |  Zrušenie zákazkywww (1386335670.doc)  |

Zverejnené : 19.02.2013

== Zákazka z nízkou hodnotou ==
Predmet : Zákazky nad 1000 €.
Bližšie info :
  Zákazky IV kv.2012OK (1371020530.xls)  |

Zverejnené : 25.01.2013

== Zákazka z nízkou hodnotou ==
Predmet : Servis, školenia a revízie ČOV.
Bližšie info :
  Cenová ponuka revízia Cl (1357909694.docx)  |  Cenová ponuka servis Cl (1357909707.docx)  |

Zverejnené : 10.01.2013

== Nadlimitná zákazka ==
Predmet : Dodávka zemního plynu.
Bližšie info :
  VS UVO (1355146726.pdf)  |  Predl.lehotywww (1357731863.pdf)  |  Zamiet nápravy www (1358329724.doc)  |

Zverejnené : 07.12.2012

== Zákazka z nízkou hodnotou ==
Predmet : Zákazka nad 1000 €.
Bližšie info :
  Zákazky III kv.2012 (1349761908.xls)  |

Zverejnené : 09.10.2012

== Nadlimitná zákazka ==
Predmet : Ortopedické implantáty TEP bedrového kĺbu, TEP kolenného kĺbu, TEP ramena.
Bližšie info :
  2012_028 Ortopedické implantát (1347007163.doc)  |

Zverejnené : 07.09.2012

== Nadlimitná zákazka ==
Predmet : Elektrická energia.
Bližšie info :
  Oznámenie o vyhlásení VO (1345461366.doc)  |

Zverejnené : 16.08.2012

== Nadlimitná zákazka ==
Predmet : Lieky a liečivá pre nemocničnú lekáreň.
Bližšie info :
  Oznamenie_08629_MST (1343200827.pdf)  |  Zrušenie VS UVO (1360233814.pdf)  |

Zverejnené : 24.07.2012

 Prihlásenie