Dodávateľ
Popis objednávky
Dátum úhrady Od
Dátum úhrady Do
Zrušiť
Faktúry ÚVN SNP Ružomberok - FN
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Dátum
zverejnenia 
 Dátum
prijatia 
 Číslo
faktury 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Predmet   Fakt. suma v €
(bez DPH)  
 Uhradené v €
(bez DPH)  
 Poznámka 
 31.05.2024   06.05.2024   320240834   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 Health Factory, s.r.o.
IČO: 44891903 
 APS 4/2024-Pohotovosť   345   345   UVN1545127074-1 
 15.05.2024   06.05.2024   8220240315   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 ARIES SLOVAKIA, s.r.o.
IČO: 36428175 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   17.37   17.37    
 31.05.2024   06.05.2024   320240832   ÚVN SNP Ružomberok
 Letecko-lek.centr. s pol.Sliač 
 JSDM GROUP, s.r.o.
IČO: 51263416 
 Občerstvenie pre pacientov-ambul.LLC-4/2024   374.1   374.1   NOS-PK2024-0009 
 24.05.2024   06.05.2024   320240771   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie zdravotnej techniky  
 ÚSTAV RADIAČNEJ OCHRANY, s.r.o
IČO: 36348279 
 SDS Gulmay XStrahl-ORO   2547.6   2547.6   NOS-ZT2024-0043 
 15.05.2024   04.05.2024   320240686   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 Up Déjeuner, s.r.o.
IČO: 53528654 
 Strav.zamest.za 5/2024   526.9   526.9   dodatok č.1 zmluvy UVN1578477319-1 
 31.05.2024   03.05.2024   320240743   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie hosp. dopravy  
 SLOVNAFT a.s.
IČO: 31322832 
 Nákup PHM - Hospodárska doprava   2309.27   2309.27   UVN-15/130/2022-130 
 24.05.2024   03.05.2024   220240761   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 Bio Vendor Slovakia s.r.o.
IČO: 46265082 
 Nákup liečiv   2200   2200   NO-ZM2024-1251 
 31.05.2024   03.05.2024   320240742   ÚVN SNP Ružomberok
 Dopravná zdravotná služba-amb. 
 SLOVNAFT a.s.
IČO: 31322832 
 Nákup PHM - DZS   4007.85   4007.85   UVN-15/130/2022-130 
 24.05.2024   03.05.2024   720241077   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 Bio Vendor Slovakia s.r.o.
IČO: 46265082 
 zdr.mat.   51.12   51.12   NO-ZM2024-1258 
 27.05.2024   03.05.2024   720241027   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 Lohmann & Rauscher, s.r.o.
IČO: 31347827 
 zdr.mat.   4377.6   4377.6   NO-ZM2024-1263 
 24.05.2024   03.05.2024   220240757   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 SOFTEL spol. s r.o.
IČO: 00692468 
 Nákup liečiv   1046.29   1046.29   NO-ZM2024-1059 
 15.05.2024   03.05.2024   320240736   ÚVN SNP Ružomberok
 Pracovné lekárstvo - amb.  
 Univerzitná nemocnica Martin
IČO: 00365327 
 Vyšetrenia biolog.materiálu-KPLaT   252.8   252.8   žiadosť z  
 15.05.2024   03.05.2024   320240713   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 KARPET, s.r.o.
IČO: 36436542 
 APS 5/2024-Pohotovosť   90   90   UVN1547024716-1 
 15.05.2024   03.05.2024   120240417   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 Tibor Varga TSV PAPIER
IČO: 32627211 
 Kancelárske potreby- CS   5089.68   5089.68   NO-CS2024-0111 
 15.05.2024   03.05.2024   120240427   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. výživy a stravovania-ZK  
 CHRIEN, spol. s.r.o.
IČO: 36008338 
 Potraviny ZK   22.55   22.55    
 15.05.2024   03.05.2024   320240710   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát hygieny a epidemiológi 
 REGIONÁLNY ÚRAD VER.zdr.Poprad
IČO: 00611051 
 Kulti.vyš.ster z prostredia-RTG,Angio   472.2   472.2   NOS-HG2024-0005 
 31.05.2024   03.05.2024   320240726   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 Orange Slovensko,as
IČO: 35697270 
 Pripojenie na WIFI 4/2024   142.8   142.8   UVN1712655309 
 15.05.2024   03.05.2024   320240725   ÚVN SNP Ružomberok
 Letecko-lek.centr. s pol.Sliač 
 PLAST - TREND, s.r.o.
IČO: 36619124 
 Oprava rolety-vyšetrovňa LLC Sliač   217.2   217.2   NOS-PK2024-0007 
 31.05.2024   03.05.2024   8220240307   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 MED-ART s.r.o.
IČO: 34113924 
 nákup tovaru pre verejnú lekáreň   344.27   344.27    
 06.06.2024   03.05.2024   320240754   ÚVN SNP Ružomberok
 Správa polikliniky Bratislava  
 Washnito s.r.o.
IČO: 54180201 
 Pranie prádla Polik.Bratislava   306.9   306.9   NOS-PR2024-0002