Dodávateľ
Popis objednávky
Dátum úhrady Od
Dátum úhrady Do
Zrušiť
Faktúry ÚVN SNP Ružomberok - FN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Dátum
zverejnenia 
 Dátum
prijatia 
 Číslo
faktury 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Predmet   Fakt. suma v €
(bez DPH)  
 Uhradené v €
(bez DPH)  
 Poznámka 
 19.06.2024   17.06.2024   120240567   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. výživy a stravovania-ZK  
 CBA VEREX, a. s.
IČO: 31645704 
 Potraviny ZK   -338.18   -338.18    
 08.07.2024   17.06.2024   120240568   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. výživy a stravovania-ZK  
 CHRIEN, spol. s.r.o.
IČO: 36008338 
 Potraviny ZK   1378.44   1378.44    
 08.07.2024   17.06.2024   120240569   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. výživy a stravovania-ZK  
 CBA VEREX, a. s.
IČO: 31645704 
 Potraviny ZK   145.69   145.69    
 08.07.2024   17.06.2024   8120240162   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 Pierre Baguette s.r.o.
IČO: 36255220 
 Potraviny Bufet   382.5   382.5    
 28.06.2024   17.06.2024   220241009   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 JEMO TRADING spol. s.r.o.
IČO: 17317436 
 Nákup liečiv   81.4   81.4   NO-ZM23024-1547 
 08.07.2024   17.06.2024   320240993   ÚVN SNP Ružomberok
 Úsek zdravotnej starostlivosti 
 Klinická biochémia s.r.o.
IČO: 36406554 
 Laboratórne vyšetrenia za 5/2024-PA Západ   2910   2910   UVN-43-154/2023-154/1 
 08.07.2024   17.06.2024   320240994   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 SPIN - SK s.r.o.
IČO: 48118621 
 Výmena zdroja pre PS-Novorodenecké odd.   247   247   NOS-IT2024-0031 
 08.07.2024   17.06.2024   8120240165   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 MEDIAPRESS POPRAD,spol. s.r.o.
IČO: 31703542 
 Noviny bufet   148.84   148.84     
 27.06.2024   17.06.2024   8120240166   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 MEDIAPRESS POPRAD,spol. s.r.o.
IČO: 31703542 
 Noviny bufet   -112.43   -112.43     
 28.06.2024   17.06.2024   320240995   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát hygieny a epidemiológi 
 REGIONÁLNY ÚRAD VER.zdr.Poprad
IČO: 00611051 
 Kulti.vyš.ster z prostredia-Interné   492.2   492.2   NOS-HG2024-0007 
 28.06.2024   15.06.2024   320241004   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 Up Déjeuner, s.r.o.
IČO: 53528654 
 Strav.zamest.za 6/2024   2996.66   2996.66   UVN1578477319-1 , OBJ.6/2024 
 08.07.2024   14.06.2024   8220240426   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
IČO: 36246590 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   148.28   148.28    
 28.06.2024   14.06.2024   720241404   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 Medicontur CZ s.r.o.
IČO: 02400758 
 zdr.mat.   324.9   324.9   NO-ZM2024-1735 
 08.07.2024   14.06.2024   8120240158   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 Ryba Žilina spol. s r.o.
IČO: 31563490 
 Potraviny Bufet   336.21   336.21     
 28.06.2024   14.06.2024   92024069   ÚVN SNP Ružomberok
 Knižnica  
 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo
IČO: 35730129 
 Online knižnica Smernice a vzory zmlúv-Odd.eknomik   241.8   241.8   NOS-IT2024-0032 
 08.07.2024   14.06.2024   8220240429   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 THUASNE SK, spol. s r.o.
IČO: 35851546 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   209.06   209.06    
 28.06.2024   14.06.2024   720241390   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 ZOLS s.r.o.
IČO: 31420427 
 zdr.mat.   312   312   NO-ZM2024-1616 
 08.07.2024   14.06.2024   320240989   ÚVN SNP Ružomberok
 Areál -Vesela, Považská  
 Radovan Vajzer SPEKTRUM rava
IČO: 44660260 
 Oprava cestnej rampy - areál ÚVN   310   310   NOS-SB2024-0049 
 08.07.2024   14.06.2024   320241027   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie hosp. dopravy  
 InterCars SR, s.r.o.
IČO: 35938111 
 Dodanie náhradných dielov   488.1   488.1   NOS-D2024-0065 
 28.06.2024   14.06.2024   220241025   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 BD BAMED s.r.o.
IČO: 35863170 
 Nákup liečiv   834   834   NO-ZM2024-1760