Dodávateľ
Popis objednávky
Dátum úhrady Od
Dátum úhrady Do
Zrušiť
Faktúry ÚVN SNP Ružomberok - FN
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Dátum
zverejnenia 
 Dátum
prijatia 
 Číslo
faktury 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Predmet   Fakt. suma v €
(bez DPH)  
 Uhradené v €
(bez DPH)  
 Poznámka 
 28.06.2024   12.06.2024   220240952   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 BIO G s r.o.
IČO: 34123415 
 Nákup liečiv   768.39   768.39   NO_ZM2024-1761 
 28.06.2024   12.06.2024   320240999   ÚVN SNP Ružomberok
 Letecko-lek.centr. s pol.Sliač 
 TriPe Group s.r.o.
IČO: 44970676 
 Výmena starých výleviek odpadu-LLC SLIAČ   1850   1850   NOS-PK2024-0010 
 08.07.2024   12.06.2024   8220240418   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
IČO: 36246590 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   61.49   61.49    
 28.06.2024   12.06.2024   220241028   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 LACOMED SK s.r.o.
IČO: 31350127 
 Nákup liečiv   1150.35   1150.35   NO-NL2024-655 
 28.06.2024   12.06.2024   220241029   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 LACOMED SK s.r.o.
IČO: 31350127 
 Nákup liečiv   593.91   593.91   NO-NL2024-597 
 08.07.2024   12.06.2024   120240571   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 CBA VEREX, a. s.
IČO: 31645704 
 Potraviny DK   97.13   97.13    
 08.07.2024   12.06.2024   320240979   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Vyúčtovanie elektrina5/2024 - Považská 5,Gen.V.20   406.18   406.18   UVN-43-115/2023-115 
 08.07.2024   12.06.2024   320240980   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Vyúčtovanie elektrina5/2024 - ČSA Sliač   1974.38   1974.38   UVN-43-115/2023-115 
 08.07.2024   12.06.2024   320240981   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Vyúčtovanie elektrina5/2024 - Považská   8928.44   8928.44   UVN-43-115/2023-115 
 08.07.2024   12.06.2024   320240982   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Vyúčtovanie el.energia 5/2024 -G.M.Vesela 21   53717.77   53717.77   UVN-43-115/2023-115 
 08.07.2024   12.06.2024   120240570   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. výživy a stravovania-ZK  
 CBA VEREX, a. s.
IČO: 31645704 
 Potraviny ZK   48.56   48.56    
 20.06.2024   12.06.2024   8220240416   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 AbbVie s.r.o.
IČO: 46640231 
 Nákup tovaru pre verejnä lekáreň   1242.87   1242.87    
 20.06.2024   12.06.2024   120240553   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 CHRIEN, spol. s.r.o.
IČO: 36008338 
 Potraviny DK   735.18   735.18    
 11.07.2024   12.06.2024   92024070   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Preddavky el.en 7/2024 - Gen.M.Vesela 21   51872   51872   UVN-43-115/2023-115 
 11.07.2024   12.06.2024   92024071   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Preddavky elektrina 7/2024 Považská   10141   10141   UVN-43-115/2023-115 
 11.07.2024   12.06.2024   92024072   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Preddavky elektrina 7/2024 ČSA Sliač   1673   1673   UVN-43-115/2023-115 
 11.07.2024   12.06.2024   92024073   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Preddavky elektrina 7/2024 Považská 5,GV20   264   264   UVN-15-0097/2022-0097 
 11.07.2024   12.06.2024   320241078   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie zdravotnej techniky  
 ÚSTAV RADIAČNEJ OCHRANY, s.r.o
IČO: 36348279 
 SDS MG Hologic,CTa IR Canon,CT Cite - RDG   1680   1680   NOS-ZT2024-0043 
 28.06.2024   12.06.2024   420240103   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 FAST PLUS, spol. s r.o.
IČO: 35712783 
 Chladnička Philco-Odd.energetiky a VZT   99   99   NOI-CS2024-0016 
 08.07.2024   11.06.2024   320240974   ÚVN SNP Ružomberok
 Úsek zdravotnej starostlivosti 
 Klinická biochémia s.r.o.
IČO: 36406554 
 Laboratórne vyšetrenia za 5/2024-PA STRED   1551.5   1551.5   UVN-43-154/2023-154/1