Dodávateľ
Popis objednávky
Dátum úhrady Od
Dátum úhrady Do
Zrušiť
Faktúry ÚVN SNP Ružomberok - FN
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 Dátum
zverejnenia 
 Dátum
prijatia 
 Číslo
faktury 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Predmet   Fakt. suma v €
(bez DPH)  
 Uhradené v €
(bez DPH)  
 Poznámka 
 28.06.2024   07.06.2024   320241002   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 Up Déjeuner, s.r.o.
IČO: 53528654 
 Strav.zamest.za 6/2024   515.06   515.06   UVN1578477319-1 , OBJ.6/2024 
 28.06.2024   07.06.2024   220240948   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 SOFTEL spol. s r.o.
IČO: 00692468 
 Nákup liečiv   32.85   32.85   NO-ZM2024-1695 
 28.06.2024   07.06.2024   120240542   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 Banchem s.r.o.
IČO: 36227901 
 Čistiaci materiál   512.52   512.52   NO-CS2024-0170 
 28.06.2024   07.06.2024   120240575   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 Áčko, a.s.
IČO: 31577148 
 Posteľné prádlo   11106   11106   NO-CS2024-0160 
 20.06.2024   07.06.2024   8220240413   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 MEDMEDICAL ZP s.r.o.
IČO: 48088846 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   313.05   313.05    
 20.06.2024   07.06.2024   8220240414   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 MEDMEDICAL ZP s.r.o.
IČO: 48088846 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   137.32   137.32    
 08.07.2024   07.06.2024   320240965   ÚVN SNP Ružomberok
 Areál -Vesela, Považská  
 SPIN - SK s.r.o.
IČO: 48118621 
 Oprava rampy - areál UVN2   110.8   110.8   NOS-SB2024-0052 
 19.06.2024   07.06.2024   8120240151   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 Rozália Lorincová
IČO: 35055600 
 Potraviny Bufet   372.1   372.1     
 20.06.2024   07.06.2024   320240957   ÚVN SNP Ružomberok
 Letecko-lek.centr. s pol.Sliač 
 Unilabs Slovensko, s.r.o.
IČO: 31647758 
 Vyšetr.let.ambul.Sliač samoplatci- 5/2024   156.6   156.6   UVN1543485434 
 20.06.2024   07.06.2024   320240959   ÚVN SNP Ružomberok
 Letecko-lek.centr. s pol.Sliač 
 Unilabs Slovensko, s.r.o.
IČO: 31647758 
 Vyšetr.let.ambul.Sliač letci- 5/2024   2943.6   2943.6   UVN1543485434 
 08.07.2024   06.06.2024   320240877   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 Anete SR, spol. s r.o.
IČO: 35792027 
 Servis a aktual.program.vybavenia 6/2024   660.66   660.66   UVN-1-138/2020-138 
 20.06.2024   06.06.2024   120240541   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 Lamino s.r.o.
IČO: 47159588 
 Stolársky materiál   424.79   424.79   NOS-SB2024-0038(objemová),NO-CS2024-0201 
 08.07.2024   06.06.2024   320240904   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 AdaSoft, a.s.
IČO: 50329413 
 Služby podpory NIS CLINICOM 5/2024   13784.92   13784.92   UVN-1-126/2020-126 
 08.07.2024   06.06.2024   8220240399   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 MED-ART s.r.o.
IČO: 34113924 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň - zberná fa   10861.51   10861.51   , 
 20.06.2024   06.06.2024   320240905   ÚVN SNP Ružomberok
 Úsek zdravotnej starostlivosti 
 Medikocentrum, s.r.o.
IČO: 36506290 
 Laboratórne vyšetrenia PA Východ 5/2024   1986.44   1986.44   UVN-43-154/2023-154/2 
 28.06.2024   06.06.2024   320240978   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 Medirex, a.s.
IČO: 35766450 
 služba 5/2024-HTO   728.21   728.21   UVN 168052 9856-OPS 
 28.06.2024   06.06.2024   720241312   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 Medinet s.r.o.
IČO: 47538198 
 zdr.mat.   458   458   NO-ZM2024-1683 
 28.06.2024   06.06.2024   320240988   ÚVN SNP Ružomberok
 Údržba budov - Vesela,Považská 
 KOPLAST, spol. s r.o.
IČO: 31594808 
 Oprava vchod.dverí-Gyn.-pôr.odd.   267.84   267.84   NOS-SB2024-0047 
 08.07.2024   06.06.2024   320241020   ÚVN SNP Ružomberok
 Úsek inv.plánovania a obnovy  
 FAČKO a synovia, s.r.o.
IČO: 45557721 
 Dod.a montáž sklen.zásteny-Ústav biopt.diagnostiky   496   496   NOS-SB2024-0053 
 28.06.2024   06.06.2024   720241328   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 DINA - HITEX SK, spol.s r.o.
IČO: 36352446 
 zdr.mat.   1304.37   1304.37   NO-ZM2024-1702