Dodávateľ
Popis objednávky
Dátum úhrady Od
Dátum úhrady Do
Zrušiť
Faktúry ÚVN SNP Ružomberok - FN
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Dátum
zverejnenia 
 Dátum
prijatia 
 Číslo
faktury 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Predmet   Fakt. suma v €
(bez DPH)  
 Uhradené v €
(bez DPH)  
 Poznámka 
 28.06.2024   11.06.2024   320241000   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 UNI - JAS gastrotechnika s.r.o
IČO: 47966424 
 Oprava umývačky riadu-Kuchyňa   227.28   227.28   NOS-P2024-0012 
 28.06.2024   11.06.2024   720241352   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 DISPOLAB, Žilina s.r.o.
IČO: 31625746 
 zdr.mat.   57.41   57.41   NO-ZM2024-1726 
 28.06.2024   11.06.2024   720241348   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 Dispomed s. r. o.
IČO: 31684432 
 zdr.mat.   442.33   442.33   NO-ZM2024-1730 
 28.06.2024   11.06.2024   220240976   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 Eurolab Lambda, a.s.
IČO: 35869429 
 Nákup liečiv   1122   1122   NO-ZM2024-1759 
 28.06.2024   11.06.2024   720241369   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 VITAMED. SK s.r.o.
IČO: 45487090 
 zdr.mat.   2211   2211   NO-ZM2024-1703 
 08.07.2024   11.06.2024   320240990   ÚVN SNP Ružomberok
 Areál -Vesela, Považská  
 Ivan Littva
IČO: 43468276 
 Práce s vysokozdv.plošinou   12960   12960   NOS-SB2023-0083 
 28.06.2024   11.06.2024   220240959   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 Pragostem, s. r. o.
IČO: 24824666 
 Nákup liečiv - zahraničná fa   7785   7785   NO-ZM2024-1746 
 12.06.2024   11.06.2024   420240104   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 Mednet online, s.r.o.
IČO: 06691340 
 Ventilátor vodný teplovzdušný-Odd.hosp.dopravy   547   547   NOI-CS2024-0017 
 08.07.2024   11.06.2024   8220240415   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 PharmDr.Jozef Valuch spol.s.r.
IČO: 36631957 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   189.46   189.46    
 28.06.2024   11.06.2024   320240992   ÚVN SNP Ružomberok
 Prac.zdrav.služba - OPLaT  
 INŽINIERSKE SLUŽBY,spol.s r.o.
IČO: 45633771 
 Monitorovanie prac.prostredia - Zem.Kostoľany   1488   1488   7/2024 
 28.06.2024   11.06.2024   320241003   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 Up Déjeuner, s.r.o.
IČO: 53528654 
 Strav.zamest.za 6/2024   1297.04   1297.04   UVN1578477319-1 , OBJ.6/2024 
 28.06.2024   11.06.2024   720241353   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 MEDIS Nitra,spol.s.r.o.
IČO: 36531774 
 zdr.mat.   2089.49   2089.49   NO-ZM2024-1743 
 28.06.2024   11.06.2024   720241343   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 STIRILAB s.r.o.
IČO: 35853913 
 zdr.mat.   62.16   62.16   NO-ZM2024-1717 
 28.06.2024   11.06.2024   120240579   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 Gairaca s.r.o.
IČO: 04728190 
 Aktovka na dokumenty-Odd.kríz.riadenia a mobilizác   37.41   37.41   NO-CS2024-0193 
 28.06.2024   10.06.2024   120240562   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 NOVITECH Nové Zámky, s.r.o.
IČO: 34104445 
 Prepojovacie káble   166   166   NO-IT2024-0057 
 08.07.2024   10.06.2024   320240996   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. výživy a stravovania-ZK  
 Švidroň Pavol
IČO: 33025266 
 Oprava plyn.kotla a sporáka-Kuchyňa   259.2   259.2   NOS-P2024-0011 
 20.06.2024   10.06.2024   320240931   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie ekonomiky  
 Ing. Adriana Maláčová Pekarová
IČO: 42057001 
 Daňové poradenstvo r.2024+zostav.DP 2023   1800   1800   UVN-OE/2022-1 
 20.06.2024   10.06.2024   120240557   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. výživy a stravovania-ZK  
 Orkla Foods Fresh Slovensko s.
IČO: 54230748 
 Potraviny ZK   282.94   282.94    
 28.06.2024   10.06.2024   320240997   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie hosp. dopravy  
 Autocentrumabc, s.r.o.
IČO: 36408476 
 Oprava 7028243-poistná udalosť   629.51   629.51   p.udalosť č.9535486431 
 20.06.2024   10.06.2024   8220240407   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 JOLLY JOKER S.R.O.
IČO: 00685810 
 Náku tovaru pre verejnú lekáreň   244.54   244.54