Dodávateľ
Popis objednávky
Dátum úhrady Od
Dátum úhrady Do
Zrušiť
Faktúry ÚVN SNP Ružomberok - FN
1 2 3 4 5 6 7 8
 Dátum
zverejnenia 
 Dátum
prijatia 
 Číslo
faktury 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Predmet   Fakt. suma v €
(bez DPH)  
 Uhradené v €
(bez DPH)  
 Poznámka 
 11.07.2024   24.06.2024   120240628   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 Peter Mlynček PEMMEVA
IČO: 10857630 
 Potraviny DK   274.75   274.75    
 08.07.2024   24.06.2024   120240617   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 INTERIÉR INVEST, s.r.o.
IČO: 36190381 
 Protišmyk.rohož - JIS Neurológia   58.75   58.75   NO-CS2024-0204 
 08.07.2024   24.06.2024   8120240171   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 MEDIAPRESS POPRAD,spol. s.r.o.
IČO: 31703542 
 Noviny bufet   183.87   183.87     
 03.07.2024   24.06.2024   8120240172   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 MEDIAPRESS POPRAD,spol. s.r.o.
IČO: 31703542 
 Noviny bufet   -94.23   -94.23     
 11.07.2024   22.06.2024   320241092   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Stredoslovenská distribučná,a.
IČO: 36442151 
 Vypnutie a zaistenie el.prívodu do ÚVN-G.M.V.21   208.54   208.54   NOS-EN2024-00 
 08.07.2024   21.06.2024   120240584   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 KODYS SLOVENSKO
IČO: 31387454 
 Etikety-Zdrav.strediská   292.32   292.32   NO-IT2024-0069 
 08.07.2024   21.06.2024   120240593   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. výživy a stravovania-ZK  
 CHRIEN, spol. s.r.o.
IČO: 36008338 
 Potraviny ZK   205.28   205.28    
 19.06.2024   21.06.2024   120240618   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 Ján Bureš - FULL SERVIS
IČO: 36910813 
 Skartovač 2ks-Kožné kanc.,Cievna chir.   501.1   501.1   NO-CS2024-0194 
 08.07.2024   21.06.2024   320241023   ÚVN SNP Ružomberok
 Úsek inv.plánovania a obnovy  
 QECC - REAL, s. r. o.
IČO: 46883959 
 Vypr.energet.certif.Zníž.ener.náročnosti-PK SLIAČ   1500   1500   NOS-IV2024-0012 
 08.07.2024   21.06.2024   320241007   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 SOFTIP, a.s.
IČO: 36785512 
 Rozšírená podpora Profit 6/2024   1129.92   1129.92   UVN-14-171/2015-171 
 08.07.2024   21.06.2024   120240613   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie zdravotnej techniky  
 BETA plus, spol.s r.o.
IČO: 31665217 
 ND manžety   444   444   NO-ZT2024-0077 
 20.06.2024   20.06.2024   720241439   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 ProMinent Slovensko, s.r.o.
IČO: 31381821 
 zdr.mat.   1573.2   1573.2   NO-ZM2024-1575 
 20.06.2024   20.06.2024   720241440   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 ProMinent Slovensko, s.r.o.
IČO: 31381821 
 zdr.mat.   1274.4   1274.4   NO-ZM2024-1553 
 08.07.2024   20.06.2024   120240596   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. výživy a stravovania-ZK  
 Orkla Foods Fresh Slovensko s.
IČO: 54230748 
 Potraviny ZK   452.14   452.14    
 28.06.2024   20.06.2024   320241011   ÚVN SNP Ružomberok
 Výmeničky, Energ.zdroje, ISiet 
 Vladimír Šimo
IČO: 14269619 
 Zhot.el.prívodu pre klimat.-Hematológia   410.6   410.6   NOS-EN2024-0038 
 28.06.2024   20.06.2024   220241014   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 Lukas s.r.o.
IČO: 31569757 
 Nákup liečiv   359.7   359.7   NO-ZM2024-1751 
 08.07.2024   19.06.2024   120240581   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 Hogrefe-Testcentrum, s.r.o.
IČO: 26159392 
 Tlačivá-Psychiatria   83.59   83.59   NO-CS2024-0200 
 08.07.2024   19.06.2024   8220240439   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 AbbVie s.r.o.
IČO: 46640231 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   2719.87   2719.87    
 08.07.2024   19.06.2024   120240590   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 CBA VEREX, a. s.
IČO: 31645704 
 Potraviny DK   145.69   145.69    
 08.07.2024   19.06.2024   120240594   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. výživy a stravovania-ZK  
 CBA VEREX, a. s.
IČO: 31645704 
 Potraviny ZK   145.69   145.69