Dodávateľ
Popis objednávky
Dátum úhrady Od
Dátum úhrady Do
Zrušiť
Faktúry ÚVN SNP Ružomberok - FN
1 2 3 4 5 6 7
 Dátum
zverejnenia 
 Dátum
prijatia 
 Číslo
faktury 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Predmet   Fakt. suma v €
(bez DPH)  
 Uhradené v €
(bez DPH)  
 Poznámka 
 11.07.2024   28.06.2024   120240649   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 AQUA PRO EUROPE, a.s.
IČO: 50886771 
 Barely vody-RK   665.76   665.76   NOS-SP2023-0035 
 11.07.2024   28.06.2024   120240650   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 AQUA PRO EUROPE, a.s.
IČO: 50886771 
 Barely vody-RK,TN,SC   214.44   214.44   NOS-SP2023-0035 
 08.07.2024   28.06.2024   520240100   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 Slovenské lekárske odbory UVN
IČO: 42219728 
 Náhrada mzdy člena odbor.orgánu 6/2024   984.41   984.41   UVN-79/2024-7 
 11.07.2024   27.06.2024   120240610   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie zdravotnej techniky  
 UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
IČO: 36515388 
 DHM sprch. a invalid.vozík   580   580   NO-ZT2024-0078 
 11.07.2024   27.06.2024   320241070   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát hygieny a epidemiológi 
 REGIONÁLNY ÚRAD VER.zdr.Poprad
IČO: 00611051 
 Kulti.vyš.ster z prostredia-KVL Kardio   412.2   412.2   NOS-HG2024-0008 
 11.07.2024   27.06.2024   120240619   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 ZEKON
IČO: 31687814 
 OOPP-Vojaci   1990.8   1990.8   NO-CS2024-0087 
 08.07.2024   27.06.2024   8220240459   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 RADIX MEDICAL spol.s r.o.
IČO: 53718879 
 Nákupo tovaru pre verejnú lekáreň   193.78   193.78    
 08.07.2024   27.06.2024   120240603   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 Daniela Bačinská UNI JAS RK
IČO: 51943808 
 Kuchynské potreby - ZK   588   588   NO-CS2024-0190 
 08.07.2024   26.06.2024   320241018   ÚVN SNP Ružomberok
 Dopravná zdravotná služba-amb. 
 Autocentrumabc, s.r.o.
IČO: 36408476 
 Oprava 7035547   383.88   383.88   NOS-D2024-0064 
 08.07.2024   26.06.2024   8120240170   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 Peter Mlynček PEMMEVA
IČO: 10857630 
 Potraviny Bufet   553.9   553.9    
 08.07.2024   25.06.2024   320241017   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie ekonomiky  
 PREMIUM Poisťovňa
IČO: 50659669 
 Poist.zodp.za škodu,majetok-1.7.-30.9.2024   37665.16   37665.16   UVN-43-39/2023-039 
 08.07.2024   25.06.2024   320241032   ÚVN SNP Ružomberok
 Úsek inv.plánovania a obnovy  
 Juráš-sieťotlač, s.r.o.
IČO: 53104561 
 Výroba tabuľky-Zníženie energ.nár.-PK Sliač   10.2   10.2   NOS-IV2024-0018 
 08.07.2024   25.06.2024   320241026   ÚVN SNP Ružomberok
 Letecko-lek.centr. s pol.Sliač 
 ADAM KRTKO s.r.o.
IČO: 46355979 
 Čistenie kanalizácie-Polikl.SLIAČ   216   216   NOS-PK2024-0017 
 08.07.2024   25.06.2024   320241022   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Vodárenská spoločnosť Ružomber
IČO: 36672271 
 Vodné a stočné - Považská 1,,5,12 - II.Q 2024   1926.3   1926.3   200900269 
 08.07.2024   25.06.2024   8220240449   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 AbbVie s.r.o.
IČO: 46640231 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   1242.87   1242.87    
 08.07.2024   25.06.2024   8220240450   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 AbbVie s.r.o.
IČO: 46640231 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   621.43   621.43    
 08.07.2024   25.06.2024   120240591   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 CHRIEN, spol. s.r.o.
IČO: 36008338 
 Potraviny DK   862.61   862.61    
 08.07.2024   24.06.2024   320241024   ÚVN SNP Ružomberok
 Areál -Vesela, Považská  
 Radovan Vajzer SPEKTRUM rava
IČO: 44660260 
 Dod.a servis žalúzií-CT   890   890   NOS-SB2024-0040 
 08.07.2024   24.06.2024   320241021   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Vodárenská spoločnosť Ružomber
IČO: 36672271 
 Vodné a stoč Považs 4,Nám.Slob 10 - 1-6/2024   948.43   948.43   200900269 
 08.07.2024   24.06.2024   320241025   ÚVN SNP Ružomberok
 Letecko-lek.centr. s pol.Sliač 
 ADAM KRTKO s.r.o.
IČO: 46355979 
 Čistenie kanalizácie-Polikl.SLIAČ   576   576   NOS-PK2024-0014