Dodávateľ
Popis objednávky
Dátum úhrady Od
Dátum úhrady Do
Zrušiť
Faktúry ÚVN SNP Ružomberok - FN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Dátum
zverejnenia 
 Dátum
prijatia 
 Číslo
faktury 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Predmet   Fakt. suma v €
(bez DPH)  
 Uhradené v €
(bez DPH)  
 Poznámka 
 08.07.2024   19.06.2024   320241031   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie hosp. dopravy  
 IMPA Dolný Kubín, s.r.o.
IČO: 35684046 
 Servis vozidla 6948608   387.83   387.83   NOS-D2024-0063 
 08.07.2024   18.06.2024   320241019   ÚVN SNP Ružomberok
 Letecko-lek.centr. s pol.Sliač 
 JSDM GROUP, s.r.o.
IČO: 51263416 
 Občerstvenie pre pacientov-ambul.LLC-6/2024   160.95   160.95   NOS-PK2024-0016 
 28.06.2024   18.06.2024   720241406   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 Medisyner SK s.r.o.
IČO: 50002376 
 zdr.mat.   478.8   478.8   NO-ZM2024-1816 
 11.07.2024   18.06.2024   320241067   ÚVN SNP Ružomberok
 Areál -Vesela, Považská  
 WORK AND TRADE, s. r. o.
IČO: 53973135 
 Úprava zemnej plochy_CHP   5632   5632   NOS-SB2024-0056 
 11.07.2024   18.06.2024   320241033   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 SOITRON, s.r.o.
IČO: 35955678 
 Konfig. managmentu a certif.na zariad.Cisco ASA   2592   2592   NOS-IT2022-0027 
 08.07.2024   18.06.2024   120240608   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie zdravotnej techniky  
 R-Comp, s.r.o.
IČO: 36783561 
 ND ext.disk   59   59   NO-ZT2024-0071 
 08.07.2024   18.06.2024   120240572   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 CHRIEN, spol. s.r.o.
IČO: 36008338 
 Potraviny DK   1332.07   1332.07    
 08.07.2024   18.06.2024   420240112   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie zdravotnej techniky  
 AKD s.r.o.
IČO: 44865058 
 zástena dvoj a trojdielna - amb.HTO a ortop.odd.   775.8   775.8   NO-ZT2024-0062 
 28.06.2024   18.06.2024   720241409   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 SARSTEDT s.r.o.
IČO: 31359825 
 zdr.mat.   35.21   35.21   NO-ZM2024-1837 
 08.07.2024   18.06.2024   320240984   ÚVN SNP Ružomberok
 Práčovňa gen.Vesela  
 Peter Jacko
IČO: 37375890 
 Servis strojov v práčovni   498   498   UVN1685362670, NOS-PR2024-0005 
 08.07.2024   18.06.2024   8220240435   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 MEDMEDICAL ZP s.r.o.
IČO: 48088846 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   115.32   115.32    
 08.07.2024   18.06.2024   120240577   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 KODYS SLOVENSKO
IČO: 31387454 
 Etikety-Zdrav.strediská   50.94   50.94   NO-IT2024-0062 
 08.07.2024   18.06.2024   120240578   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 CARTA Slovakia, s.r.o.
IČO: 36372871 
 Materiál všeobecný-ZK   797.3   797.3   NO-CS2024-0187 
 08.07.2024   17.06.2024   320241014   ÚVN SNP Ružomberok
 Dopravná zdravotná služba-amb. 
 SLOVNAFT a.s.
IČO: 31322832 
 Nákup PHM - DZS   2118.03   2118.03   UVN-15/130/2022-130 
 08.07.2024   17.06.2024   320241013   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie hosp. dopravy  
 SLOVNAFT a.s.
IČO: 31322832 
 Nákup PHM - Hospodárska doprava   785.12   785.12   UVN-15/130/2022-130 
 08.07.2024   17.06.2024   8220240431   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   69.33   69.33    
 08.07.2024   17.06.2024   8220240432   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   25.09   25.09    
 08.07.2024   17.06.2024   8220240433   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 AbbVie s.r.o.
IČO: 46640231 
 Nákup tovaru pre verejú lekáreň   419.91   419.91    
 08.07.2024   17.06.2024   320241008   ÚVN SNP Ružomberok
 Pracovné lekárstvo - amb.  
 Eurofins Environment Testing
IČO: 53248376 
 Meranie pevného aerosólu-Martin - Lešť   412.4   412.4   Objednávka č.6/2023 
 08.07.2024   17.06.2024   320240975   ÚVN SNP Ružomberok
 Riaditeľ,zástupca,sekretariát  
 CBA VEREX, a. s.
IČO: 31645704 
 Balíčky na MDD-Sponzorské   192.49   192.49   NO-P2024-0001