Dodávateľ
Popis objednávky
Dátum úhrady Od
Dátum úhrady Do
Zrušiť
Faktúry ÚVN SNP Ružomberok - FN
1 2 3 4 5
 Dátum
zverejnenia 
 Dátum
prijatia 
 Číslo
faktury 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Predmet   Fakt. suma v €
(bez DPH)  
 Uhradené v €
(bez DPH)  
 Poznámka 
 09.11.2022   03.10.2202   320221579   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Energie2, a.s.
IČO: 46113177 
 Vyúčtovanie plynu 9/2022 - Považská 2   2050.81   2050.81   UVN-36-17/2019-017 
 29.01.2024   08.01.2202   8120240014   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 MORO-RK, s.r.o
IČO: 53441958 
 Potraviny Bufet   617.5   617.5    
 31.01.2022   27.01.2027   520220006   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 MO SR Vojenské úrady
IČO: 
 Správ.poplatok-Stav.úpravy infektologickej kliniky   600   600   OdRŠŠS-EL3/4-2-27/2022 
 11.07.2024   04.07.2024   320241102   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 CZT Ružomberok, s.r.o.
IČO: 36820300 
 Energie 6/2024-Považská 6 (Slobodáreň)   587.58   587.58   2013353 
 11.07.2024   04.07.2024   320241103   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 CZT Ružomberok, s.r.o.
IČO: 36820300 
 Energie 6/2024-Považská 12 (Poliklinika COVID)   262.92   262.92   2013355 
 11.07.2024   04.07.2024   320241104   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 CZT Ružomberok, s.r.o.
IČO: 36820300 
 Energie 6/2024-Považská 4 (zubné)   121.38   121.38   2013351 
 11.07.2024   04.07.2024   320241105   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 CZT Ružomberok, s.r.o.
IČO: 36820300 
 Energie 6/2024-Považská 5-11 b.j.   228.12   228.12   2013352 
 11.07.2024   03.07.2024   320241084   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 SWAN a.s.
IČO: 35680202 
 Pripojenie do VTS PK Sliač-7/2024   167.02   167.02   UVN-1-188/2020-188 
 11.07.2024   03.07.2024   320241086   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 SWAN a.s.
IČO: 35680202 
 Pripojenie do VTS PK TN-7/2024   81.6   81.6   UVN-1-188/2020-188 
 11.07.2024   03.07.2024   120240651   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 KODYS SLOVENSKO
IČO: 31387454 
 Pásky-Zmiešané strediská   82.5   82.5   NO-IT2024-0073 
 11.07.2024   03.07.2024   320241099   ÚVN SNP Ružomberok
 Pracovné lekárstvo - amb.  
 Ing. Stanislav CHOMO - SONICA
IČO: 40980839 
 Meranie a stano imisií hluku v PP   632.2   632.2   objednávka 8/2024 
 11.07.2024   02.07.2024   320241098   ÚVN SNP Ružomberok
 Pracovné lekárstvo - amb.  
 Univerzitná nemocnica Martin
IČO: 00365327 
 Vyšetrenia biolog.materiálu-KPLaT   101.12   101.12   žiadosť z  
 11.07.2024   02.07.2024   120240623   ÚVN SNP Ružomberok
 Knižnica  
 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo
IČO: 35730129 
 Časopis Potraviny-legislatíva-Kuchyňa   93.6   93.6   NO-IT2024-0076 
 11.07.2024   01.07.2024   320241071   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 El.energia 7/2024 - Maloodb.miesta   309   309   UVN-43-115/2023-115 
 11.07.2024   01.07.2024   120240629   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 CBA VEREX, a. s.
IČO: 31645704 
 Potraviny DK   97.13   97.13    
 11.07.2024   01.07.2024   120240635   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. výživy a stravovania-ZK  
 CBA VEREX, a. s.
IČO: 31645704 
 Potraviny ZK   97.13   97.13    
 08.07.2024   01.07.2024   520240101   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 ZOO SaPA pri ÚVN SNP-FN RK
IČO: 53166604 
 Náhrada mzdy člena odbor.orgánu 6/2024   1389.72   1389.72   UVN-79/2024-8 
 11.07.2024   01.07.2024   320241089   ÚVN SNP Ružomberok
 Letecko-lek.centr. s pol.Sliač 
 Marius Pedersen, a.s.
IČO: 34115901 
 Prenájom kontajnera-PK SLIAČ 4-6/2024   58.21   58.21   UVN-50110421 
 11.07.2024   01.07.2024   320241079   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie hosp. dopravy  
 Belidea s.r.o.
IČO: 35810971 
 STK - 6948608 - HD   49   49   NOS-D2024-0023 
 08.07.2024   01.07.2024   520240099   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 ZO-Slovenský odborový zväz
IČO: 31870449 
 Náhrada mzdy člena odbor.orgánu 6/2024   3415.2   3415.2   UVN-79/2024-6