Faktúry
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |   >   >> 
 Dátum
zverejnenia 
 Dátum
prijatia 
 Číslo
faktury 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Predmet   Fakt. suma v €
(bez DPH)  
 Uhradené v €
(bez DPH)  
 Poznámka 
 09.11.2022   03.10.2202   320221579   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Energie2, a.s.
IČO: 46113177 
 Vyúčtovanie plynu 9/2022 - Považská 2   2050.81   2050.81   UVN-36-17/2019-017 
 31.01.2022   27.01.2027   520220006   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 MO SR Vojenské úrady
IČO: 
 Správ.poplatok-Stav.úpravy infektologickej kliniky   600   600   OdRŠŠS-EL3/4-2-27/2022 
 19.09.2023   11.09.2023   8120230236   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 MEDIAPRESS POPRAD,spol. s.r.o.
IČO: 31703542 
 Noviny bufet   249.88   152.86     
 19.09.2023   11.09.2023   8120230237   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 MEDIAPRESS POPRAD,spol. s.r.o.
IČO: 31703542 
 Noviny bufet   -152.86   -152.86     
 11.09.2023   04.09.2023   220231355   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 INTERPHARM Slovakia, a.s.
IČO: 35789841 
 Nákup liečiv   41.15   41.15   NO-NL2023-996 
 19.09.2023   04.09.2023   8120230229   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 MEDIAPRESS POPRAD,spol. s.r.o.
IČO: 31703542 
 Noviny bufet   120.03   69.13     
 19.09.2023   04.09.2023   8120230238   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 MEDIAPRESS POPRAD,spol. s.r.o.
IČO: 31703542 
 Noviny bufet   -69.13   -69.13     
 05.09.2023   04.09.2023   520230098   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie ekonomiky  
 VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o.
IČO: 36006521 
 Úroky z omeškania   83518.24   83518.24     
 11.09.2023   04.09.2023   92023042   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Preddavky elektrina 9/2023 ČSA Sliač   1343   1343   UVN-15-0097/2022-0097 
 11.09.2023   04.09.2023   92023043   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Preddavky elektrina 9/2023 Považská   9222   9222   UVN-15-0097/2022-0097 
 11.09.2023   04.09.2023   92023044   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Preddavky elektrina 9/2023 - Gen.Ves.21   40898   40898   UVN-15-0097/2022-0097 
 11.09.2023   04.09.2023   92023045   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Preddavky plyn 9/2023 - Gen.M.Vesela 21   67990   67990   UVN-15-100/2022-100 
 11.09.2023   04.09.2023   92023046   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Preddavky plyn 9/2023 - Považská 2   36575   36575   UVN-15-100/2022-100 
 08.09.2023   31.08.2023   8120230225   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 Pierre Baguette s.r.o.
IČO: 36255220 
 Potraviny Bufet   538.2   538.2    
 11.09.2023   31.08.2023   320231430   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 GIGABIT, s.r.o.
IČO: 36438456 
 Oprava tlačiarne - Gynekol.pôrodnícke odd.   105.6   105.6   NOS-IT2023-0037 
 11.09.2023   31.08.2023   120230743   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 Kinekus s.r.o.
IČO: 51967472 
 Materiál všeobecný   564.71   564.71   NO-CS2023-0245 
 08.09.2023   30.08.2023   8220230678   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 DSV Solutions Slovakia s. r. o
IČO: 36467308 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   400.91   400.91    
 08.09.2023   30.08.2023   8220230679   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 DSV Solutions Slovakia s. r. o
IČO: 36467308 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   139.99   139.99    
 08.09.2023   30.08.2023   8120230223   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 Peter Mlynček PEMMEVA
IČO: 10857630 
 Potraviny Bufet   458.8   458.8    
 11.09.2023   30.08.2023   320231438   ÚVN SNP Ružomberok
 Výmeničky, Energ.zdroje, ISiet 
 RTA, s.r.o.
IČO: 36263273 
 Revízia_OP-kotolňa Považská,G.Ves21,Pk Sliač   1613.76   1613.76   NOS-EN2023-0021 
 11.09.2023   28.08.2023   320231418   ÚVN SNP Ružomberok
 Dopravná zdravotná služba-amb. 
 IMPA Dolný Kubín, s.r.o.
IČO: 35684046 
 Servis - výmena oleja- 7251997 sanitka   340.36   340.36   NOS-D2023-0060 
 15.08.2023   28.08.2023   720231997   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 ProMinent Slovensko, s.r.o.
IČO: 31381821 
 zdr.mat.   1301.4   1301.4   NO-ZM2023-2029 
 11.09.2023   28.08.2023   120230753   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. výživy a stravovania-ZK  
 UNI - JAS gastrotechnika s.r.o
IČO: 47966424 
 Termokazety-ZK   1980   1980   NO-CS2023-0185 
 07.09.2023   28.08.2023   8120230226   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 MEDIAPRESS POPRAD,spol. s.r.o.
IČO: 31703542 
 Noviny bufet   175.97   96.42     
 07.09.2023   28.08.2023   8120230227   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 MEDIAPRESS POPRAD,spol. s.r.o.
IČO: 31703542 
 Noviny bufet   -96.42   -96.42     
 11.09.2023   27.08.2023   320231406   ÚVN SNP Ružomberok
 Práčovňa gen.Vesela  
 Peter Jacko
IČO: 37375890 
 Servisné opravy práčovnických zariad.-Práčovňa   465.6   465.6   UVN1685362670 
 11.09.2023   25.08.2023   120230740   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie zdravotnej techniky  
 SARSTEDT s.r.o.
IČO: 31359825 
 DHM pipety   1056   1056   NO-ZT2023-0096 
 11.09.2023   25.08.2023   120230737   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie zdravotnej techniky  
 R-Comp, s.r.o.
IČO: 36783561 
 ND tonere   158.25   158.25   NO-ZT2023-0090 
 11.09.2023   25.08.2023   320231419   ÚVN SNP Ružomberok
 Dopravná zdravotná služba-amb. 
 IMPA Dolný Kubín, s.r.o.
IČO: 35684046 
 Servis - výmena oleja- 7108354 sanitka   293.32   293.32   NOS-D2023-0059 
 08.09.2023   25.08.2023   8220230664   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 MEDMEDICAL ZP s.r.o.
IČO: 48088846 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   233.31   233.31    
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |   >   >>