Dodávateľ
Popis objednávky
Dátum úhrady Od
Dátum úhrady Do
Zrušiť
Faktúry ÚVN SNP Ružomberok - FN
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 Dátum
zverejnenia 
 Dátum
prijatia 
 Číslo
faktury 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Predmet   Fakt. suma v €
(bez DPH)  
 Uhradené v €
(bez DPH)  
 Poznámka 
 20.06.2024   10.06.2024   120240552   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 CHRIEN, spol. s.r.o.
IČO: 36008338 
 Potraviny DK   2.74   2.74    
 08.07.2024   10.06.2024   8220240419   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 INTRAVENA s.r.o.
IČO: 31717802 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   416.55   416.55    
 20.06.2024   10.06.2024   320240969   ÚVN SNP Ružomberok
 Spisovňa, Podateľňa  
 Slovenská pošta, a.s.
IČO: 36631124 
 Poštovné za 5/2024   2511   2511   51/2003 
 20.06.2024   10.06.2024   120240558   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. výživy a stravovania-ZK  
 CHRIEN, spol. s.r.o.
IČO: 36008338 
 Potraviny ZK   692.05   692.05    
 28.06.2024   10.06.2024   720241357   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 Medpin s.r.o.
IČO: 35849193 
 zdr.mat.   274.98   274.98   NO-ZM2024-1393 
 08.07.2024   10.06.2024   320240970   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 PolyStar, s.r.o.
IČO: 36552119 
 Zneškodnenie odpadu-Posádkové ambul.   2041.94   2041.94   2008093098-A 
 28.06.2024   10.06.2024   220240946   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 EXBIO SK s.r.o.
IČO: 44330553 
 Nákup liečiv   462   462   NO-ZM2024-1704 
 08.07.2024   10.06.2024   220240883   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 Národná transfúzna služba SR
IČO: 30853915 
 Nákup krvi   880.61   880.61   za mesiac máj 2024 
 20.06.2024   10.06.2024   320240954   ÚVN SNP Ružomberok
 Letecko-lek.centr. s pol.Sliač 
 Viaznak s.r.o.
IČO: 36038431 
 Dopr.značenie park.miest-LLC SLIAČ   3288   3288   NOS-PK2024-0013 
 08.07.2024   10.06.2024   8120240159   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 MEDIAPRESS POPRAD,spol. s.r.o.
IČO: 31703542 
 Noviny bufet   197.6   197.6     
 19.06.2024   10.06.2024   8120240160   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 MEDIAPRESS POPRAD,spol. s.r.o.
IČO: 31703542 
 Noviny bufet   -114.31   -114.31     
 11.07.2024   07.06.2024   92024074   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Preddavky plyn 7/2024 - Považská 2   11326   11326   UVN-15-100/2022-100 
 11.07.2024   07.06.2024   92024075   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Preddavky plyn 7/2024 - Gen.M.Vesela 21   23840   23840   UVN-15-100/2022-100 
 20.06.2024   07.06.2024   320240972   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Vyúčtovanie plyn 5/2024 - G.M.Vesela 21   52474.14   52474.14   UVN-43-024/2023-024 
 01.07.2024   07.06.2024   320240973   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Vyúčtovanie plyn 5/2024 - Považská 2   13880.12   13880.12   UVN-43-024/2023-024 
 28.06.2024   07.06.2024   220240943   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 Agentúra HARMONY v.o.s.
IČO: 31424953 
 Nákup liečiv   71.5   71.5   NO-ZM2024-1706 
 08.07.2024   07.06.2024   320241010   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Stredoslovenská distribučná,a.
IČO: 36442151 
 Vypnutie a zaistenie el.prívodu do ÚVN-G.M.V.21   398.58   398.58   NOS-EN2024-0041 
 20.06.2024   07.06.2024   320240923   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 EKOTRANZ s.r.o.
IČO: 31632262 
 Odvoz a zneškod.odpadu   390   390   UVN1707990687 
 08.07.2024   07.06.2024   8120240157   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 Ryba Žilina spol. s r.o.
IČO: 31563490 
 Potraviny Bufet   251.06   251.06     
 28.06.2024   07.06.2024   320241001   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 Up Déjeuner, s.r.o.
IČO: 53528654 
 Strav.zamest.za 6/2024-Detský tábor   2564.24   2564.24   UVN1578477319-1 , OBJ.6/2024