Faktúry
 <<   <  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |   >   >> 
 Dátum
zverejnenia 
 Dátum
prijatia 
 Číslo
faktury 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Predmet   Fakt. suma v €
(bez DPH)  
 Uhradené v €
(bez DPH)  
 Poznámka 
 21.08.2023   08.08.2023   320231368   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie zdravotnej techniky  
 InMed Slovakia sro
IČO: 36256871 
 servis angio CT 08/2023   23100   23100   UVN-43-57/2023-057 servisná zmluva 
 21.08.2023   08.08.2023   320231351   ÚVN SNP Ružomberok
 Letecko-lek.centr. s pol.Sliač 
 Ústav leteckého zdravot. Praha
IČO: 61382981 
 Letecko-lekársky výcvik   3250   3250   UVN1521641344-OST 
 11.09.2023   08.08.2023   320231352   ÚVN SNP Ružomberok
 Letecko-lek.centr. s pol.Sliač 
 Ústav leteckého zdravot. Praha
IČO: 61382981 
 Letecko-lekársky výcvik   1590   1590   UVN1521641344-OST 
 11.09.2023   08.08.2023   320231319   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 UNITECHNOLOGY, s.r.o.
IČO: 36621161 
 Dodávka a montáž regulátorov VZT-OS Ortopédia   2929.32   2929.32   NOS-EN2023-0039 
 08.09.2023   08.08.2023   8220230616   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 PharmDr.Jozef Valuch spol.s.r.
IČO: 36631957 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   251.05   251.05    
 21.08.2023   08.08.2023   320231325   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 PosAm, spol. s r.o.
IČO: 31365078 
 USB etoken Štátna pokladnica   98.4   98.4   NOS-IT2023-0028 
 11.09.2023   08.08.2023   120230711   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 CHRIEN, spol. s.r.o.
IČO: 36008338 
 Potraviny DK   1175.6   1175.6    
 11.09.2023   08.08.2023   320231341   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie zdravotnej techniky  
 SIZEUP s.r.o.
IČO: 51018667 
 kalibr.tympanometrov - ORL amb.   330   330   NOS-ZT2023-0154 
 21.08.2023   08.08.2023   320231288   ÚVN SNP Ružomberok
 Údržba budov - Vesela,Považská 
 Radovan Vajzer SPEKTRUM rava
IČO: 44660260 
 Dodanie a montáž žalúzií -Gynekol.pôrod.lôžkové   3314   3314   NOS-SB20223-0037 
 08.08.2023   08.08.2023   320231394   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 El.energia 8/2023 -fa k zálohe/Sliač   1377   1377   UVN-15-0097/2022-0097 
 08.08.2023   08.08.2023   320231395   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Plyn 8/2023 -fa k zálohe/ Považská 2   25720   25720   UVN-15-100/2022-100 
 08.08.2023   08.08.2023   320231396   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Vyúčtovanie el.energia 8/2023 -G.M.Vesela 21   42114   42114   UVN-15-0097/2022-0097 
 08.08.2023   08.08.2023   320231397   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Plyn 8/2023 -fa k zálohe/G.M.Vesela 21   20842   20842   UVN-15-100/2022-100 
 08.08.2023   08.08.2023   320231398   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Plyn 8/2023 -fa k zálohe/G.M.Vesela 21   23000   23000   UVN-15-100/2022-100 
 08.08.2023   08.08.2023   320231393   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 El.energia 8/2023 -fa k zálohe/ Považská   9480   9480   UVN-15-0097/2022-0097 
 21.08.2023   08.08.2023   320231287   ÚVN SNP Ružomberok
 Údržba budov - Vesela,Považská 
 Radovan Vajzer SPEKTRUM rava
IČO: 44660260 
 Dodanie a montáž žalúzií -Zdravot.oddelenia   780   780   NOS-SB20223-0036 
 21.08.2023   08.08.2023   320231299   ÚVN SNP Ružomberok
 Úsek zdravotnej starostlivosti 
 Medirex, a.s.
IČO: 35766450 
 Zdravotné výkony za obd. 7/2023   4957.2   4957.2   UVN-36-122/2019-122 
 21.08.2023   07.08.2023   320231333   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 Medirex, a.s.
IČO: 35766450 
 služba 7/2023-HTO   290.28   290.28   UVN 168052 9856-OPS 
 21.08.2023   07.08.2023   320231298   ÚVN SNP Ružomberok
 Úsek zdravotnej starostlivosti 
 Klinická biochémia s.r.o.
IČO: 36406554 
 Laboratórne vyšetrenia za 7/2023   1185.75   1185.75   UVN-30-125/2021-125/1 
 08.09.2023   07.08.2023   8120230210   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 MEDIAPRESS POPRAD,spol. s.r.o.
IČO: 31703542 
 Noviny bufet   200.36   200.36     
 21.08.2023   07.08.2023   8120230211   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 MEDIAPRESS POPRAD,spol. s.r.o.
IČO: 31703542 
 Noviny bufet   -117.8   -117.8     
 11.09.2023   07.08.2023   120230705   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 PILEX, s.r.o.
IČO: 31578748 
 Keramický termoventilátor-Odd.kríz.riadenia   35.65   35.65   NO-CS2023-0204 
 18.08.2023   07.08.2023   8220230623   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 FERDINAND MENZL
IČO: 00588415 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   60   60    
 21.08.2023   07.08.2023   720231824   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 Medpin s.r.o.
IČO: 35849193 
 zdr.mat.   76.43   76.43   NO-ZM2023-1576 
 11.09.2023   07.08.2023   320231364   ÚVN SNP Ružomberok
 Prac.zdrav.služba - KPLaT  
 Ing. Stanislav CHOMO - SONICA
IČO: 40980839 
 Meranie a stanovenie imisií hluku -základňa Martin   697.2   697.2   objednávka 5/2023 
 11.09.2023   07.08.2023   320231290   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 AUTOCONT s.r.o.
IČO: 36396222 
 Servisná podpora pre CDVUD HPE 3PAR   4476   4476   UVN-43-42/2023-042 
 30.08.2023   07.08.2023   320231315   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Vyúčtovanie plyn 7/2023 - Považská 2   -7248.58   -7248.58   UVN-15-100/2022-100 
 21.08.2023   07.08.2023   320231316   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Vyúčtovanie plyn 7/2023 -G.M.Vesela 21   17605.21   17605.21   UVN-15-100/2022-100 
 08.09.2023   07.08.2023   8220230636   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 PHOENIX
IČO: 34142941 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň - zberná faktúra   311.72   311.72    
 08.09.2023   07.08.2023   8220230637   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 PHOENIX
IČO: 34142941 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   9.96   9.96    
 <<   <  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |   >   >>