Dodávateľ
Popis objednávky
Dátum úhrady Od
Dátum úhrady Do
Zrušiť
Faktúry ÚVN SNP Ružomberok - FN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Dátum
zverejnenia 
 Dátum
prijatia 
 Číslo
faktury 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Predmet   Fakt. suma v €
(bez DPH)  
 Uhradené v €
(bez DPH)  
 Poznámka 
 08.07.2024   12.06.2024   120240570   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. výživy a stravovania-ZK  
 CBA VEREX, a. s.
IČO: 31645704 
 Potraviny ZK   48.56   48.56    
 20.06.2024   12.06.2024   8220240416   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 AbbVie s.r.o.
IČO: 46640231 
 Nákup tovaru pre verejnä lekáreň   1242.87   1242.87    
 20.06.2024   12.06.2024   120240553   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 CHRIEN, spol. s.r.o.
IČO: 36008338 
 Potraviny DK   735.18   735.18    
 11.07.2024   12.06.2024   92024070   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Preddavky el.en 7/2024 - Gen.M.Vesela 21   51872   51872   UVN-43-115/2023-115 
 11.07.2024   12.06.2024   92024071   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Preddavky elektrina 7/2024 Považská   10141   10141   UVN-43-115/2023-115 
 11.07.2024   12.06.2024   92024072   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Preddavky elektrina 7/2024 ČSA Sliač   1673   1673   UVN-43-115/2023-115 
 11.07.2024   12.06.2024   92024073   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Preddavky elektrina 7/2024 Považská 5,GV20   264   264   UVN-15-0097/2022-0097 
 11.07.2024   12.06.2024   320241078   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie zdravotnej techniky  
 ÚSTAV RADIAČNEJ OCHRANY, s.r.o
IČO: 36348279 
 SDS MG Hologic,CTa IR Canon,CT Cite - RDG   1680   1680   NOS-ZT2024-0043 
 28.06.2024   12.06.2024   420240103   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 FAST PLUS, spol. s r.o.
IČO: 35712783 
 Chladnička Philco-Odd.energetiky a VZT   99   99   NOI-CS2024-0016 
 08.07.2024   11.06.2024   320240974   ÚVN SNP Ružomberok
 Úsek zdravotnej starostlivosti 
 Klinická biochémia s.r.o.
IČO: 36406554 
 Laboratórne vyšetrenia za 5/2024-PA STRED   1551.5   1551.5   UVN-43-154/2023-154/1 
 28.06.2024   11.06.2024   320241000   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 UNI - JAS gastrotechnika s.r.o
IČO: 47966424 
 Oprava umývačky riadu-Kuchyňa   227.28   227.28   NOS-P2024-0012 
 28.06.2024   11.06.2024   720241352   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 DISPOLAB, Žilina s.r.o.
IČO: 31625746 
 zdr.mat.   57.41   57.41   NO-ZM2024-1726 
 28.06.2024   11.06.2024   720241348   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 Dispomed s. r. o.
IČO: 31684432 
 zdr.mat.   442.33   442.33   NO-ZM2024-1730 
 28.06.2024   11.06.2024   220240976   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 Eurolab Lambda, a.s.
IČO: 35869429 
 Nákup liečiv   1122   1122   NO-ZM2024-1759 
 28.06.2024   11.06.2024   720241369   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 VITAMED. SK s.r.o.
IČO: 45487090 
 zdr.mat.   2211   2211   NO-ZM2024-1703 
 08.07.2024   11.06.2024   320240990   ÚVN SNP Ružomberok
 Areál -Vesela, Považská  
 Ivan Littva
IČO: 43468276 
 Práce s vysokozdv.plošinou   12960   12960   NOS-SB2023-0083 
 28.06.2024   11.06.2024   220240959   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 Pragostem, s. r. o.
IČO: 24824666 
 Nákup liečiv - zahraničná fa   7785   7785   NO-ZM2024-1746 
 12.06.2024   11.06.2024   420240104   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 Mednet online, s.r.o.
IČO: 06691340 
 Ventilátor vodný teplovzdušný-Odd.hosp.dopravy   547   547   NOI-CS2024-0017 
 08.07.2024   11.06.2024   8220240415   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 PharmDr.Jozef Valuch spol.s.r.
IČO: 36631957 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   189.46   189.46    
 28.06.2024   11.06.2024   320240992   ÚVN SNP Ružomberok
 Prac.zdrav.služba - OPLaT  
 INŽINIERSKE SLUŽBY,spol.s r.o.
IČO: 45633771 
 Monitorovanie prac.prostredia - Zem.Kostoľany   1488   1488   7/2024