Faktúry
 <<   <  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |   >   >> 
 Dátum
zverejnenia 
 Dátum
prijatia 
 Číslo
faktury 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Predmet   Fakt. suma v €
(bez DPH)  
 Uhradené v €
(bez DPH)  
 Poznámka 
 27.11.2023   03.11.2023   320231877   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Vladimír Šimo
IČO: 14269619 
 Dodávka a montáž deóna - rozvodňa Považská   408.58   408.58   NOS-EN2023-0070 
 27.11.2023   03.11.2023   320231900   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie hosp. dopravy  
 SLOVNAFT a.s.
IČO: 31322832 
 Nákup PHM - Hospodárska doprava   2413.8   2413.8   UVN-15/130/2022-130 
 27.11.2023   03.11.2023   320231901   ÚVN SNP Ružomberok
 Dopravná zdravotná služba-amb. 
 SLOVNAFT a.s.
IČO: 31322832 
 Nákup PHM - DZS   4623.4   4623.4   UVN-15/130/2022-130 
 27.11.2023   03.11.2023   120231014   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie zdravotnej techniky  
 BKL elektro MT, s.r.o.
IČO: 50605640 
 ND spín.hod.   120.02   120.02   NO-ZT2023-0081 
 27.11.2023   03.11.2023   8220230851   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
IČO: 36246590 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   470.25   470.25    
 10.11.2023   03.11.2023   8220230852   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
IČO: 36246590 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   208.56   208.56     
 27.11.2023   03.11.2023   320231967   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 MUDr.Čechová Iveta
IČO: 31904521 
 APS 11/2023-Pohotovosť   90   90   UVN1546869868-1 
 27.11.2023   03.11.2023   320231902   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 Orange Slovensko,as
IČO: 35697270 
 Pripojenie na WIFI 10/2023   118.8   118.8   UVN1615994928 
 27.11.2023   03.11.2023   8220230856   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 Reha- CARE, s.r.o.
IČO: 46440534 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   83.16   83.16    
 27.11.2023   02.11.2023   320231975   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 Health Factory, s.r.o.
IČO: 44891903 
 APS 10/2023-Pohotovosť   90   90   UVN1545127074-1 
 27.11.2023   02.11.2023   120230976   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 ŠEVT a.s.
IČO: 31331131 
 Zdravotnícke tlačivá   88.74   88.74   NO-CS2023-0314 
 27.11.2023   02.11.2023   320231878   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 Anete SR, spol. s r.o.
IČO: 35792027 
 Servis a aktual.program.vybavenia 11/2023   597.89   597.89   Dodatok č.1 UVN-1-138/2020-138 
 21.11.2023   02.11.2023   420230193   ÚVN SNP Ružomberok
 Úsek inv.plánovania a obnovy  
 Ing.arch.Jozef Troliga-Archite
IČO: 22716360 
 Staveb.úpravy fasády Infektol.kl.-Projektová dok.   31000   31000   NOI-IV2023-0042 
 24.11.2023   02.11.2023   720232552   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 Askin & Co., spol. s r.o.
IČO: 17323100 
 zdr.mat.   4285.78   4285.78   NO-ZM2023-2818 
 27.11.2023   02.11.2023   320231977   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 ZDRAVSTAR s.r.o.
IČO: 43885161 
 Gynekologická pohotovosť 7,8,9,10,11/2023   1194.57   1194.57   dod.zml.zo dňa 12.12.2016 
 10.11.2023   02.11.2023   8220230845   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 MEDMEDICAL ZP s.r.o.
IČO: 48088846 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   138.31   138.31    
 27.11.2023   02.11.2023   8220230846   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
IČO: 36246590 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   329.89   329.89    
 27.11.2023   02.11.2023   320231851   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 DATALAN, a.s.
IČO: 35810734 
 Údržba a prev.podpora za 10/2023   13784.92   13784.92   UVN-1-126/2020-126 
 13.11.2023   02.11.2023   120230965   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 Áčko, a.s.
IČO: 31577148 
 Plachty   585   585   NO-CS2023-0307 
 27.11.2023   02.11.2023   120230962   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 CARTA Slovakia, s.r.o.
IČO: 36372871 
 Materiál všeobecný-DK   1356.48   1356.48   NO-CS2023-0318 
 13.11.2023   02.11.2023   520230110   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 ZO-Slovenský odborový zväz
IČO: 31870449 
 Náhrada mzdy člena odbor.orgánu 10/2023   2076.4   2076.4   KZ 2020-2023,čl.5,odsek č.31 
 24.11.2023   02.11.2023   220231717   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 DYNEX Servis spol. s r.o.
IČO: 36030848 
 Nákup liečiv   280.72   280.72   NO-ZM2023-2994 
 27.11.2023   02.11.2023   8220230847   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 THUASNE SK, spol. s r.o.
IČO: 35851546 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   459.04   459.04    
 13.11.2023   02.11.2023   520230112   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 ZOO SaPA pri ÚVN SNP-FN RK
IČO: 53166604 
 Náhrada mzdy člena odbor.orgánu 10/2023   874.2   874.2   KZ 2020-2023,čl.5,odsek č.31 
 24.11.2023   02.11.2023   220231648   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 Eurolab Lambda, a.s.
IČO: 35869429 
 Nákup liečiv   220   220   NO-ZM2023-2830 
 03.11.2023   02.11.2023   220231649   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 INTRAVENA s.r.o.
IČO: 31717802 
 Dobropis k faktúre FVZ202390023   -1313.01   -1313.01   NO-NL2023-1216 
 24.11.2023   02.11.2023   220231665   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 Eurolab Lambda, a.s.
IČO: 35869429 
 Nákup liečiv   715   715   NO-ZM2023-2800 
 23.11.2023   01.11.2023   320231884   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469 
 Vyúčtovanie za 10/2023 RK   44.53   44.53   VTS/1138490202 
 29.11.2023   01.11.2023   320231869   ÚVN SNP Ružomberok
 Riaditeľ,zástupca,sekretariát  
 Medfair s.r.o.
IČO: 08409200 
 Veltrh práce v zdravotníctve   34   34   obj. 
 13.11.2023   01.11.2023   320231861   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Plyn 11/2023 - Sliač   8440   8440   UVN-15-100/2022-100 
 <<   <  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |   >   >>