Faktúry
 <<   <  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |   >   >> 
 Dátum
zverejnenia 
 Dátum
prijatia 
 Číslo
faktury 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Predmet   Fakt. suma v €
(bez DPH)  
 Uhradené v €
(bez DPH)  
 Poznámka 
 09.05.2023   30.04.2023   320230616   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie hosp. dopravy  
 CCS Slovenská spoločnosť pre
IČO: 35708182 
 IM-mes.poplatok 4/2023   261.08   261.08     
 24.05.2023   30.04.2023   320230643   ÚVN SNP Ružomberok
 Riaditeľstvo LLC s polik.Sliač 
 TatraMed Software s. r. o.
IČO: 47025328 
 Podpora,servis,softvérové aktualizácie-Sliač   216   216   ÚVN1655366575-OPS 
 24.05.2023   30.04.2023   8120230116   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 Pierre Baguette s.r.o.
IČO: 36255220 
 Potraviny Bufet   470.7   470.7    
 23.05.2023   30.04.2023   320230665   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 TOM-GYN, s.r.o.
IČO: 36803065 
 Pohotovosť za 4/2023   192.96   192.96   mand.zml. 19.2.18 
 24.05.2023   30.04.2023   320230667   ÚVN SNP Ružomberok
 Riaditeľstvo LLC s polik.Sliač 
 BBDS spol.s.r.o
IČO: 44273240 
 Nájom neby.priestorov 4/2023-Mudr.Lecká Psych.amb   240   240   UVN1588233985 
 24.05.2023   30.04.2023   320230674   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 ICZ Slovakia a.s.
IČO: 36328057 
 Služby podpory SW Rubín za obd. 4/2023   624   624   UVN-15-134/2022-134 
 24.05.2023   30.04.2023   120230400   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. eviden. a správy majetku  
 GRENSTAVE, s.r.o.
IČO: 31639810 
 Materiál stavebný   284.05   284.05   NO-CS2023-0139 
 24.05.2023   30.04.2023   120230401   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. eviden. a správy majetku  
 GRENSTAVE, s.r.o.
IČO: 31639810 
 Materiál stavebný   1918.88   1918.88   NO-CS2023-0140 
 24.05.2023   30.04.2023   120230387   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. výživy a stravovania-ZK  
 Orkla Foods Fresh Slovensko s.
IČO: 54230748 
 Potraviny ZK   236.35   236.35    
 24.05.2023   30.04.2023   120230402   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. eviden. a správy majetku  
 GRENSTAVE, s.r.o.
IČO: 31639810 
 Materiál vodoinštalačný   1134.32   1134.32   NO-CS2023-0141 
 24.05.2023   30.04.2023   120230403   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. eviden. a správy majetku  
 GRENSTAVE, s.r.o.
IČO: 31639810 
 Materiál vodoinštalačný   299.28   299.28   NO-CS2023-0142 
 24.05.2023   30.04.2023   120230404   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. eviden. a správy majetku  
 GRENSTAVE, s.r.o.
IČO: 31639810 
 Materiál vodoinštalačný   338.55   338.55   NO-CS2023-0143 
 24.05.2023   29.04.2023   320230659   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 Tempus P, s.r.o.
IČO: 36436330 
 Konziliárne neurolog.vyšetrenia za 4/2023   38.16   38.16   mandat.zml. z 1.5.2009 
 24.05.2023   29.04.2023   420230077   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie hosp. dopravy  
 Commander Services s.r.o.
IČO: 51183455 
 GPS monitoring vozidiel-Hospodárska doprava   4575.6   4575.6   NOI-D2023-0005 
 24.05.2023   29.04.2023   320230650   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie hosp. dopravy  
 Vladimír Kmoško
IČO: 37038915 
 Preprava zamestnancov,študentov KU   264   264   NOS-D2023-0026, NOS-D2023-0031 
 24.05.2023   28.04.2023   320230648   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 KONE s.r.o.
IČO: 31359884 
 Servis paušál, obd. 4/2023   71.06   71.06   62002883 
 24.05.2023   28.04.2023   320230649   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 KONE s.r.o.
IČO: 31359884 
 Servis paušál, obd. 4/2023   35   35   62002883 
 24.05.2023   28.04.2023   320230718   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie hosp. dopravy  
 InterCars SR, s.r.o.
IČO: 35938111 
 Dodanie letných pneumatík - 6954841   124.8   124.8   NOS-D2023-0028 
 24.05.2023   28.04.2023   320230719   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie hosp. dopravy  
 InterCars SR, s.r.o.
IČO: 35938111 
 Dodanie letných pneumatík - 4952168   114.53   114.53   NOS-D2023-0027 
 24.05.2023   28.04.2023   320230675   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie kríz. riad. a mobil. 
 AQUA PRO EUROPE, a.s.
IČO: 50886771 
 Prenájom dávkovača vody 4/2023-RK,SLIAČ,TN,Považ.   192   192   NOS-SP2023-0002 
 24.05.2023   28.04.2023   120230413   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 AQUA PRO EUROPE, a.s.
IČO: 50886771 
 Barely vody- ÚVN   606.72   606.72   NOS-SP2023-0002 
 24.05.2023   28.04.2023   120230414   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 AQUA PRO EUROPE, a.s.
IČO: 50886771 
 Barely vody- ÚVN,Sliač,TN   171.42   171.42   NOS-SP2023-0002 
 24.05.2023   28.04.2023   520230062   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 Slovenské lekárske odbory UVN
IČO: 42219728 
 Náhrada mzdy člena odbor.orgánu 4/2023   908.52   908.52   KZ 2020-2023,čl.5,odsek č.31 
 24.05.2023   28.04.2023   320230661   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 J.M.Záň, s.r.o.
IČO: 36865206 
 APS 4/2023-Pohotovosť   345   345   UVN1545124096-1 
 24.05.2023   28.04.2023   8320230010   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 SLOVGRAM
IČO: 17310598 
 Poplatok-autorský zákon verejný prenos Bufet   24   24   zml.č. 2352151 
 24.05.2023   28.04.2023   8220230361   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 MED-ART s.r.o.
IČO: 34113924 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň - zberná faktúra   3561.32   3561.32     
 24.05.2023   28.04.2023   120230405   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. eviden. a správy majetku  
 PILEX s.r.o.
IČO: 31578748 
 Vesty, prilby-Odd.inv.plánovania a obnovy   80.52   80.52   NO-CS2023-0125 
 24.05.2023   28.04.2023   220230745   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 SIAD Slovakia spol. s r.o.
IČO: 35746343 
 Nákup plynov   347.4   347.4   apríl 2023 
 24.05.2023   28.04.2023   320230731   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 Kuzmišin Peter ManaCon
IČO: 14320479 
 služba do 4/2023 ÚKM,HTO   1102.8   1102.8   zml. UVN1638861107-OPS,1639651860-OPS 
 09.05.2023   28.04.2023   120230364   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. eviden. a správy majetku  
 Kinekus s.r.o.
IČO: 51967472 
 Materiál všeobecný   269.1   269.1   NO-CS2023-0137 
 <<   <  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |   >   >>