Faktúry
 <<   <  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |   >   >> 
 Dátum
zverejnenia 
 Dátum
prijatia 
 Číslo
faktury 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Predmet   Fakt. suma v €
(bez DPH)  
 Uhradené v €
(bez DPH)  
 Poznámka 
 15.02.2024   31.01.2024   120240065   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 VEREX - ELTO, s.r.o. - RK
IČO: 31580289 
 Elektromateriál   4.07   4.07   NO-CS2024-0029 
 15.02.2024   31.01.2024   120240095   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 MT elektro s.r.o.
IČO: 36699527 
 Elektr. materiál   1996.64   1996.64   NO-CS2024-0031 
 30.01.2024   31.01.2024   120240103   ÚVN SNP Ružomberok
 Knižnica  
 PSDOMOV s.r.o.
IČO: 51108178 
 Predpl.časop.-mzdy na rok 2024   81.6   81.6   NO-IT2024-0002 
 15.02.2024   31.01.2024   320240092   ÚVN SNP Ružomberok
 Letecko-lek.centr. s pol.Sliač 
 TatraMed Software s. r. o.
IČO: 47025328 
 Podpora,servis,softvérové aktualizácie-Sliač   216   216   ÚVN1655366575-OPS 
 15.02.2024   31.01.2024   8120240033   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 Pierre Baguette s.r.o.
IČO: 36255220 
 Potraviny Bufet   595.2   595.2    
 20.02.2024   31.01.2024   220240188   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 Agentúra HARMONY v.o.s.
IČO: 31424953 
 Nákup liečiv   237.6   237.6   NO-ZM2024-38 
 15.02.2024   31.01.2024   320240085   ÚVN SNP Ružomberok
 Areál -Vesela, Považská  
 Radovan Vajzer SPEKTRUM rava
IČO: 44660260 
 Oprava cestnej rampy - areál ÚVN   160   160   NOS-SB2024-0006 
 15.02.2024   31.01.2024   320240129   ÚVN SNP Ružomberok
 Výmeničky, Energ.zdroje, ISiet 
 MT elektro s.r.o.
IČO: 36699527 
 OP a OS elektro zdravotn.prístroje   561.6   561.6   NOS-EN2023-0033 
 15.02.2024   31.01.2024   120240109   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 MARCOS S.R.O.
IČO: 36449385 
 Soľ tabletovaná   790.2   790.2   NO-CS2024-0028 
 15.02.2024   31.01.2024   320240172   ÚVN SNP Ružomberok
 Letecko-lek.centr. s pol.Sliač 
 BBDS spol.s.r.o
IČO: 44273240 
 Nájom neby.priestorov 1/2024-Mudr.Lecká Psych.amb   240   240   UVN1588233985 
 15.02.2024   31.01.2024   120240076   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 Fatra TIP s.r.o.
IČO: 36412741 
 Potraviny DK   4995.01   4995.01    
 15.02.2024   31.01.2024   320240087   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Vodárenská spoločnosť Ružomber
IČO: 36672271 
 Vodné a stočné Gen.Vesela21,RK 1/2024   10008.38   10008.38   200900269 
 15.02.2024   31.01.2024   320240088   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Vodárenská spoločnosť Ružomber
IČO: 36672271 
 Vodné a stočné Považská 10, RK 1/2024   4929.02   4929.02   200900269 
 15.02.2024   31.01.2024   320240113   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 EKOTRANZ s.r.o.
IČO: 31632262 
 Odvoz a zneškod.odpadu   192   192     
 15.02.2024   31.01.2024   120240097   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. výživy a stravovania-ZK  
 Orkla Foods Fresh Slovensko s.
IČO: 54230748 
 Potraviny ZK   214.1   214.1    
 15.02.2024   31.01.2024   120240064   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 Kinekus s.r.o.
IČO: 51967472 
 Materiál všeobecný   305.45   305.45   NO-CS2024-0032 
 15.02.2024   31.01.2024   120240068   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 GRENSTAVE, s.r.o.
IČO: 31639810 
 Materiál vodoinštalačný   1519.31   1519.31   NO-CS2024-0033 
 15.02.2024   31.01.2024   120240069   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 GRENSTAVE, s.r.o.
IČO: 31639810 
 Materiál vodoinštalačný   377.52   377.52   NO-CS2024-0034 
 15.02.2024   31.01.2024   120240070   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 GRENSTAVE, s.r.o.
IČO: 31639810 
 Materiál stavebný   446.74   446.74   NO-CS2024-0037 
 15.02.2024   31.01.2024   120240071   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 GRENSTAVE, s.r.o.
IČO: 31639810 
 Materiál vodoinštalačný   89.67   89.67   NO-CS2024-0036 
 15.02.2024   31.01.2024   120240072   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 GRENSTAVE, s.r.o.
IČO: 31639810 
 Materiál stavebný   144.94   144.94   NO-CS2024-0035 
 15.02.2024   31.01.2024   120240073   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 GRENSTAVE, s.r.o.
IČO: 31639810 
 Materiál kúrenársky   573.9   573.9   NO-CS2024-0038 
 15.02.2024   31.01.2024   8120240022   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 Ryba Žilina spol. s r.o.
IČO: 31563490 
 Potraviny Bufet   213   213     
 15.02.2024   31.01.2024   320240116   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 Tempus P, s.r.o.
IČO: 36436330 
 Konziliárne neurolog.vyšetrenia za 1/2024   124.02   124.02   mandat.zml. z 1.5.2009 
 15.02.2024   31.01.2024   320240086   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 HS a MO SR
IČO: 30845572 
 Strav.zamest.za 1/2024-Polikl.Bratislava   96.2   96.2   HZ-ÚlogS-30-20-1/2011_dodatok č.4-HSa-33/5-23/2022 
 15.02.2024   31.01.2024   8120240031   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 Peter Mlynček PEMMEVA
IČO: 10857630 
 Potraviny Bufet   503.5   503.5    
 15.02.2024   31.01.2024   120240098   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 Peter Mlynček PEMMEVA
IČO: 10857630 
 Potraviny DK   306.4   306.4    
 15.02.2024   31.01.2024   320240126   ÚVN SNP Ružomberok
 Údržba budov - Vesela,Považská 
 SPEDOS-Slovensko, spol. s.r.o.
IČO: 31708587 
 Oprava posuvných dverí - COS   98   98   NOS-SB2024-0005 
 20.02.2024   31.01.2024   720240177   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 VIDRA a spol., s r.o.
IČO: 31589561 
 zdr.mat.-zberná fa.   2363.36   2363.36   NO-ZM2023-3325,2024-144,203,42 
 09.02.2024   31.01.2024   8220240089   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 UNIPHARMA-1.slovenská lekárnic
IČO: 31625657 
 Dobopis - finančný rabat   -7370.09   -7370.09    
 <<   <  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |   >   >>