Faktúry
 <<   <  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |   >   >> 
 Dátum
zverejnenia 
 Dátum
prijatia 
 Číslo
faktury 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Predmet   Fakt. suma v €
(bez DPH)  
 Uhradené v €
(bez DPH)  
 Poznámka 
 24.05.2023   02.05.2023   8220230364   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
IČO: 36246590 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   118.32   118.32    
 24.05.2023   02.05.2023   520230060   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 ZOO SaPA pri ÚVN SNP-FN RK
IČO: 53166604 
 Náhrada mzdy člena odbor.orgánu 4/2023   862.81   862.81   KZ 2020-2023,čl.5,odsek č.31 
 23.05.2023   02.05.2023   220230667   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 Eurolab Lambda, a.s.
IČO: 35869429 
 Nákup liečiv   368.5   368.5   NO-ZM2023-1071 
 24.05.2023   02.05.2023   8220230371   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 THUASNE SK, spol. s r.o.
IČO: 35851546 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   218.7   218.7    
 23.05.2023   02.05.2023   720231019   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 VITAMED. SK s.r.o.
IČO: 45487090 
 zdr.mat.   1861.2   1861.2   NO-ZM2023-978 
 23.05.2023   02.05.2023   220230686   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 VITAMED. SK s.r.o.
IČO: 45487090 
 Nákup liečiv   203.5   203.5   NO-ZM2023-1069 
 24.05.2023   01.05.2023   320230646   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469 
 Vyúčtovanie za 4/2023 RK   44.77   44.77   VTS/1138490202 
 24.05.2023   01.05.2023   320230623   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Plyn 5/2023 - gen.M.Vesela UVN 21   585   585   UVN-15-100/2022-100 
 24.05.2023   01.05.2023   320230624   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Plyn 5/2023 -en.M.Vesela UVN 87   3220   3220   UVN-15-100/2022-100 
 24.05.2023   01.05.2023   320230625   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Plyn 5/2023 - Nám.Slobody 4,RK   2793   2793   UVN-15-100/2022-100 
 24.05.2023   01.05.2023   320230626   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Plyn 5/2023 - Sliač   8440   8440   UVN-15-100/2022-100 
 24.05.2023   01.05.2023   320230627   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 El.energia 5/2023 - Maloodb.miesta   730   730   UVN-15-0097/2022-0097 
 09.05.2023   01.05.2023   92023014   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Preddavky plyn 5/2023 - Považská 2   36575   36575   UVN-15-100/2022-100 
 09.05.2023   01.05.2023   92023015   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Preddavky plyn 5/2023 - Gen.M.Vesela 21   67990   67990   UVN-15-100/2022-100 
 09.05.2023   01.05.2023   92023016   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Preddavky elektrina 5/2023 ČSA Sliač   1727   1727   UVN-15-0097/2022-0097 
 09.05.2023   01.05.2023   92023017   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Preddavky elektrina 5/2023 Považská   12145   12145   UVN-15-0097/2022-0097 
 09.05.2023   01.05.2023   92023018   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Preddavky elektrina 5/2023 - Gen.Ves.21   54092   54092   UVN-15-0097/2022-0097 
 24.05.2023   01.05.2023   320230672   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 DATALAN, a.s.
IČO: 35810734 
 Údržba a prev.podpora za 4/2023   12252.84   12252.84   UVN-1-126/2020-126 
 05.05.2023   01.05.2023   320230628   ÚVN SNP Ružomberok
 Správa polikliniky Bratislava  
 Washnito s.r.o.
IČO: 54180201 
 Pranie prádla Polik.Bratislava   335.4   335.4   NOS-PR2023-0007 
 24.05.2023   01.05.2023   8120230115   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 MEDIAPRESS POPRAD,spol. s.r.o.
IČO: 31703542 
 Noviny bufet   178.6   178.6     
 09.05.2023   01.05.2023   8120230121   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 MEDIAPRESS POPRAD,spol. s.r.o.
IČO: 31703542 
 Noviny bufet   -138.59   -138.59     
 24.05.2023   01.05.2023   320230662   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 Health Factory, s.r.o.
IČO: 44891903 
 APS 4/2023-Pohotovosť   90   90   UVN1545127074-1 
 24.05.2023   30.04.2023   420230078   ÚVN SNP Ružomberok
 Dopravná zdravotná služba-amb. 
 Commander Services s.r.o.
IČO: 51183455 
 GPS monitoring vozidiel-DZS   3154.32   3154.32   NOI-D2023-0004 
 24.05.2023   30.04.2023   320230721   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie hosp. dopravy  
 Commander Services s.r.o.
IČO: 51183455 
 GPS data -Hospodárska doprava   21.2   21.2   NOS-D2023-0033 
 24.05.2023   30.04.2023   320230720   ÚVN SNP Ružomberok
 Dopravná zdravotná služba-amb. 
 Commander Services s.r.o.
IČO: 51183455 
 GPS data - DZS   6.71   6.71   NOS-D2023-0032 
 24.05.2023   30.04.2023   320230730   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 SIAD Slovakia spol. s r.o.
IČO: 35746343 
 nájom fliaš 4/2023   3550.97   3550.97   KZ UVN-30-016/2021-016 
 24.05.2023   30.04.2023   120230371   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 Liptovská potravinárska spoloč
IČO: 45472220 
 Potraviny DK   103.36   103.36    
 24.05.2023   30.04.2023   120230384   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. výživy a stravovania-ZK  
 Liptovská potravinárska spoloč
IČO: 45472220 
 Potraviny ZK   104.04   104.04    
 24.05.2023   30.04.2023   320230688   ÚVN SNP Ružomberok
 Údržba budov - Vesela,Považská 
 SIAD Slovakia spol. s r.o.
IČO: 35746343 
 nájom fliaš 4/2023   51.84   51.84     
 24.05.2023   30.04.2023   320230689   ÚVN SNP Ružomberok
 Riaditeľstvo LLC s polik.Sliač 
 TOGATO TRADE s.r.o.
IČO: 46426990 
 Pranie prádla-Polik.Sliač   118.03   118.03   UVN1645693407 
 <<   <  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |   >   >>