Faktúry
 <<   <  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |   >   >> 
 Dátum
zverejnenia 
 Dátum
prijatia 
 Číslo
faktury 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Predmet   Fakt. suma v €
(bez DPH)  
 Uhradené v €
(bez DPH)  
 Poznámka 
 30.11.2023   13.11.2023   8120230301   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 MEDIAPRESS POPRAD,spol. s.r.o.
IČO: 31703542 
 Noviny bufet   -113.33   -113.33     
 13.11.2023   13.11.2023   320232034   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Plyn 11/2023 -fa k zálohe/G.M.Vesela 21   152510   152510   UVN-15-100/2022-100 
 13.11.2023   13.11.2023   320232035   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 El.energia 11/2023 -fa k zálohe/Sliač   1424   1424   UVN-15-0097/2022-0097 
 13.11.2023   13.11.2023   320232036   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 El.energia 11/2023 -fa k zálohe/ Považská   9839   9839   UVN-15-0097/2022-0097 
 13.11.2023   13.11.2023   320232037   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Plyn 11/2023 -fa k zálohe/ Považská 2   63715   63715   UVN-15-100/2022-100 
 13.11.2023   13.11.2023   320232038   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 El.energia 11/2023 -fa k zálohe/ G.M.Vesela 21   43807   43807   UVN-15-0097/2022-0097 
 27.11.2023   13.11.2023   8120230287   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 Pierre Baguette s.r.o.
IČO: 36255220 
 Potraviny Bufet   325.5   325.5    
 27.11.2023   13.11.2023   320232003   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Vyúčtovanie el.energia 10/2023 -G.M.Vesela 21   26846.9   26846.9   UVN-15-0097/2022-0097 
 27.11.2023   13.11.2023   320232004   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Vyúčtovanie el.energia 10/2023 - Považská   2636.66   2636.66   UVN-15-0097/2022-0097 
 27.11.2023   13.11.2023   320232005   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Vyúčtovanie el.energia 10/2023 - Sliač   1285.61   1285.61   UVN-15-0097/2022-0097 
 27.11.2023   13.11.2023   320232006   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Vyúčtovanie elektrina10/2023 - Považská 5,Gen.V.20   494.75   494.75   UVN-15-0097/2022-0097 
 27.11.2023   13.11.2023   120231029   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. výživy a stravovania-ZK  
 CHRIEN, spol. s.r.o.
IČO: 36008338 
 Potraviny ZK   376.09   376.09    
 27.11.2023   12.11.2023   320231943   ÚVN SNP Ružomberok
 Údržba budov - Vesela,Považská 
 Andrej Lanovec - LANIZOL
IČO: 54609615 
 Klampiarske práce - Práčovňa   2000   2000   NOS-SB2023-0067 
 27.11.2023   11.11.2023   420230210   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 NAY a.s.
IČO: 35739487 
 Kamera GOPRO-NCH Sponzorský dar   588.98   588.98   NOI-IT2023-0016 
 27.11.2023   10.11.2023   120231025   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. výživy a stravovania-ZK  
 Orkla Foods Fresh Slovensko s.
IČO: 54230748 
 Potraviny ZK   207.06   207.06    
 27.11.2023   10.11.2023   8220230871   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 JOLLY JOKER S.R.O.
IČO: 00685810 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   244.1   244.1    
 23.11.2023   10.11.2023   720232603   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 K&M MEDIA s.r.o.
IČO: 44879806 
 zdr.mat.   140.4   140.4   NO-ZM2023-2785 
 22.11.2023   10.11.2023   720232600   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 TransMedica, s.r.o.
IČO: 35843683 
 zdr.mat.   4368   1593.6   NO-ZM2023-15 
 24.11.2023   10.11.2023   320231953   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 Apptc.me s.r.o.
IČO: 24145190 
 Predĺženie SSL certifikátu WildCard   210   210   NOS-IT2023-0065 
 27.11.2023   10.11.2023   420230196   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 SLOWELL, s.r.o.
IČO: 36441911 
 Monitorovací systém - Onkológia   1160   1160   NOI-IT2023-0012 
 27.11.2023   10.11.2023   320231954   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 SLOWELL, s.r.o.
IČO: 36441911 
 Rozšírenie STA systému - Gynekológia   621.6   621.6   NOS-IT2023-0059 
 27.11.2023   09.11.2023   320231995   ÚVN SNP Ružomberok
 Letecko-lek.centr. s pol.Sliač 
 RTA, s.r.o.
IČO: 36263273 
 Dodávka a montáž obeh.čerpadla-Kotolňa LLC Sliač   779.4   779.4   NOS-PK2023-0016 
 27.11.2023   09.11.2023   8220230865   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 MEDMEDICAL ZP s.r.o.
IČO: 48088846 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   153.73   153.73    
 27.11.2023   09.11.2023   120231027   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. výživy a stravovania-ZK  
 CBA VEREX, a. s.
IČO: 31645704 
 Potraviny ZK   308.68   308.68    
 23.11.2023   09.11.2023   320231955   ÚVN SNP Ružomberok
 Spisovňa, Podateľňa  
 Slovenská pošta, a.s.
IČO: 36631124 
 Poštovné za 10/2023   2911.8   2911.8   51/2003 
 27.11.2023   09.11.2023   8120230286   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 Coca-Cola HBC
IČO: 50252160 
 Potraviny Bufet   668.97   668.97    
 28.11.2023   08.11.2023   320231940   ÚVN SNP Ružomberok
 Letecko-lek.centr. s pol.Sliač 
 Ústav leteckého zdravot. Praha
IČO: 61382981 
 Letecko-lekársky výcvik   5550   5550   UVN1521641344-OST 
 27.11.2023   08.11.2023   8320230022   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 NRSYS s.r.o.
IČO: 30997763 
 Servis.sl.Pharmacy HITT-Verejná lekáreň-11/2023   192   192   UVN-2017/07/100047 
 23.11.2023   08.11.2023   320231957   ÚVN SNP Ružomberok
 Veda a výskum  
 Lekár, a.s.
IČO: 35947349 
 Manipulačný poplatok - Ved.prac.schôdza Spolok lek   10   10   Žiadosť 10.11.2023 
 21.11.2023   08.11.2023   320231948   ÚVN SNP Ružomberok
 Úsek inv.plánovania a obnovy  
 Devis.sk s. r. o.
IČO: 43893678 
 Dokončovacie práce vnútorn priestorov - PK Trenčín   63594.47   63594.47   NOS-IV2023-0047 
 <<   <  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |   >   >>