Faktúry
 <<   <  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |   >   >> 
 Dátum
zverejnenia 
 Dátum
prijatia 
 Číslo
faktury 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Predmet   Fakt. suma v €
(bez DPH)  
 Uhradené v €
(bez DPH)  
 Poznámka 
 23.05.2023   09.05.2023   220230705   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 BIO G s r.o.
IČO: 34123415 
 Nákup liečiv   2355.74   2355.74   NO-ZM2023-921 
 24.05.2023   09.05.2023   120230415   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 KODYS SLOVENSKO
IČO: 31387454 
 Etikety-HTO/OKB   208.8   208.8   NO-IT2023-0042 
 09.05.2023   09.05.2023   320230751   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 El.energia 5/2023 -fa k zálohe/Sliač   1727   1727   UVN-15-0097/2022-0097 
 09.05.2023   09.05.2023   320230752   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Plyn 5/2023 -fa k zálohe/ Považská 2   36575   36575   UVN-15-100/2022-100 
 09.05.2023   09.05.2023   320230753   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Plyn 5/2023 -fa k zálohe/G.M.Vesela 21   67990   67990   UVN-15-100/2022-100 
 09.05.2023   09.05.2023   320230754   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 El.energia 5/2023 -fa k zálohe/ G.M.Vesela 21   54092   54092   UVN-15-0097/2022-0097 
 09.05.2023   09.05.2023   320230755   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 El.energia 5/2023 -fa k zálohe/ Považská   12145   12145   UVN-15-0097/2022-0097 
 24.05.2023   08.05.2023   8120230123   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 MEDIAPRESS POPRAD,spol. s.r.o.
IČO: 31703542 
 Noviny bufet   182.85   182.85     
 18.05.2023   08.05.2023   8120230124   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 MEDIAPRESS POPRAD,spol. s.r.o.
IČO: 31703542 
 Noviny bufet   -131.15   -131.15     
 24.05.2023   06.05.2023   320230690   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 Up Déjeuner, s.r.o.
IČO: 53528654 
 Strav.zamest.za 5/2023   570.13   570.13   dodatok č.1 zmluvy UVN1578477319-1 
 24.05.2023   05.05.2023   320230698   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 Wolters Kluwer s.r.o.
IČO: 31348262 
 Aktualizácie programu ASPI r.2023   4498.8   4498.8   UVN-5-32/2018-032 
 24.05.2023   05.05.2023   320230700   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Vyúčtovanie plyn 4/2023 - Gen.M.Vesela 21   69340.49   69340.49   UVN-15-100/2022-100 
 29.05.2023   05.05.2023   320230701   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 Slov.plyn.priemysel, a.s.
IČO: 35815256 
 Vyúčtovanie plyn 4/2023 - Považská 2   -2276.49   -2276.49   UVN-15-100/2022-100 
 24.05.2023   05.05.2023   8220230376   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 MEDMEDICAL ZP s.r.o.
IČO: 48088846 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   124.43   124.43     
 24.05.2023   05.05.2023   320230680   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 CZT Ružomberok, s.r.o.
IČO: 36820300 
 Energie 4/2023-Považská 12 (Poliklinika COVID)   4432.03   4432.03   2013355 
 24.05.2023   05.05.2023   320230681   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 CZT Ružomberok, s.r.o.
IČO: 36820300 
 Energie 4/2023-Považská 4 (zubné)   1762.27   1762.27   2013351 
 24.05.2023   05.05.2023   320230682   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 CZT Ružomberok, s.r.o.
IČO: 36820300 
 Energie 4/2023-Považská 5-11 b.j.   1295.64   1295.64   2013352 
 24.05.2023   05.05.2023   320230683   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. energetiky a vzduchotech. 
 CZT Ružomberok, s.r.o.
IČO: 36820300 
 Energie 4/2023-Považská 6 (Slobodáreň)   2912.98   2912.98   2013353 
 24.05.2023   05.05.2023   320230732   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 Medirex, a.s.
IČO: 35766450 
 služba 4/2023-HTO   131.89   131.89   UVN 168052 9856-OPS 
 24.05.2023   04.05.2023   8220230372   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 MED-ART s.r.o.
IČO: 34113924 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň - zberná faktúra   377.84   377.84     
 24.05.2023   04.05.2023   8220230375   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 Reha- CARE, s.r.o.
IČO: 46440534 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   177.19   177.19    
 24.05.2023   04.05.2023   320230676   ÚVN SNP Ružomberok
 Referát hygieny a epidemiológi 
 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJ.ZDRAVOTN
IČO: 00611051 
 Kulti.vyš.ster z prost-Očná klinika   461.8   461.8   NOS-HG2023-0004 
 23.05.2023   04.05.2023   220230695   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 MEDESA SK s.r.o.
IČO: 36822167 
 Nákup liečiv   1216.8   1216.8   NO-ZM2023-1079 
 23.05.2023   04.05.2023   220230685   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 R-Diagnostics SK, spol. s.r.o.
IČO: 43874495 
 Nákup liečiv   156.2   156.2   NO-ZM2023-886 
 24.05.2023   04.05.2023   320230679   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 Anete SR, spol. s r.o.
IČO: 35792027 
 Servis a aktual.program.vybavenia 5/2023   597.89   597.89   Dodatok č.1 UVN-1-138/2020-138 
 24.05.2023   04.05.2023   320230664   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 MUDr.Čechová Iveta
IČO: 31904521 
 APS 5/2023-Pohotovosť   90   90   UVN1546869868-1 
 23.05.2023   04.05.2023   720231037   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 MEDESA SK s.r.o.
IČO: 36822167 
 zdr.mat.   12.12   12.12   NO-ZM2023-1051 
 24.05.2023   04.05.2023   120230399   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. eviden. a správy majetku  
 CARTA Slovakia, s.r.o.
IČO: 36372871 
 Servítky   270   270   NO-CS2023-0079 
 24.05.2023   04.05.2023   8220230374   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
IČO: 36246590 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   104.28   104.28    
 24.05.2023   04.05.2023   120230398   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. eviden. a správy majetku  
 Áčko, a.s.
IČO: 31577148 
 Prestieradlo-Zdrav.oddelenia   8970   8970   NO-CS2023-0124 
 <<   <  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |   >   >>