Faktúry
 <<   <  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |   >   >> 
 Dátum
zverejnenia 
 Dátum
prijatia 
 Číslo
faktury 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Predmet   Fakt. suma v €
(bez DPH)  
 Uhradené v €
(bez DPH)  
 Poznámka 
 24.05.2023   04.05.2023   320230702   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor podpory velenia a riad.  
 HOREZZA, a.s.
IČO: 36280127 
 Ubyt.a stravovanie PrV OSSR 27.4.-2.5.2023   4762.5   4762.5   NOS-SB2023-0025 
 24.05.2023   04.05.2023   320230692   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie ekonomiky  
 VÚB, a.s.
IČO: 31320155 
 Poplatok za terminály- 4/2023   582.22   582.22   N9208-01/2017 
 23.05.2023   04.05.2023   720231034   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 Eurolab Lambda, a.s.
IČO: 35869429 
 zdr.mat.   129.6   129.6   NO-ZM2023-756 
 23.05.2023   04.05.2023   720231035   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 Eurolab Lambda, a.s.
IČO: 35869429 
 zdr.mat.   259.2   259.2   NO-ZM2023-991 
 23.05.2023   04.05.2023   720231036   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 Eurolab Lambda, a.s.
IČO: 35869429 
 zdr.mat.   129.6   129.6   NO-ZM2023-928 
 24.05.2023   04.05.2023   320230638   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 SWAN a.s.
IČO: 35680202 
 Pripojenie UVN do VTS-5/2023   506.29   506.29   OIT/2010/004 
 24.05.2023   04.05.2023   320230639   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 SWAN a.s.
IČO: 35680202 
 Pripojenie do VTS PK Sliač-5/2023   181.31   181.31   UVN-1-188/2020-188 
 24.05.2023   04.05.2023   320230641   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 SWAN a.s.
IČO: 35680202 
 Pripojenie do VTS PK Sliač-5/2023   92   92   UVN-1-188/2020-188 
 24.05.2023   04.05.2023   8120230119   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 Kávomaty, s.r.o.
IČO: 31735657 
 Potraviny Bufet   180.48   180.48    
 24.05.2023   03.05.2023   8220230366   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 ORTOSPINE, s.r.o.
IČO: 36434396 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   76.33   76.33    
 24.05.2023   03.05.2023   320230707   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie zdravotnej techniky  
 EMTE-Company, s.r.o.
IČO: 35752530 
 BTK Thamatron -psychiatria   960   960   NOS-ZT2023-0090 
 24.05.2023   03.05.2023   8120230120   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 Ryba Žilina spol. s r.o.
IČO: 31563490 
 Potraviny Bufet   177.2   177.2     
 24.05.2023   03.05.2023   8320230011   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 NRSYS s.r.o.
IČO: 30997763 
 Servis.sl.Pharmacy HITT-Verejná lekáreň-5/2023   192   192   UVN-2017/07/100047 
 24.05.2023   03.05.2023   320230704   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 SOFTIP, a.s.
IČO: 36785512 
 Služby Profit 4/2023   498   498   UVN-14-171/2015-171 
 24.05.2023   03.05.2023   320230668   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie hosp. dopravy  
 SLOVNAFT a.s.
IČO: 31322832 
 Nákup PHM - Hospodárska doprava   2382.42   2382.42   UVN-1-176/2020-176 
 24.05.2023   03.05.2023   320230669   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie hosp. dopravy  
 SLOVNAFT a.s.
IČO: 31322832 
 Nákup PHM - DZS   3210.96   3210.96   UVN-1-176/2020-176 
 24.05.2023   03.05.2023   8220230369   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
IČO: 36246590 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   145.64   145.64    
 23.05.2023   03.05.2023   220230673   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 BIO G s r.o.
IČO: 34123415 
 Nákup liečiv   781   781   NO-NL2023-415 
 23.05.2023   03.05.2023   220230698   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 BIO G s r.o.
IČO: 34123415 
 Nákup liečiv   234.04   234.04     
 24.05.2023   03.05.2023   8220230370   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 MEDIS Nitra,spol.s.r.o.
IČO: 36531774 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   11   11     
 24.05.2023   03.05.2023   120230388   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. eviden. a správy majetku  
 CARTA Slovakia, s.r.o.
IČO: 36372871 
 Zápisník bezpečnosti práce-Odd.ľudských zdrojov   172.13   172.13   NO-CS2023-00128 
 23.05.2023   03.05.2023   720231017   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 Dispomed s. r. o.
IČO: 31684432 
 zdr.mat.   159.39   159.39   NO-ZM2023-1096 
 05.05.2023   03.05.2023   320230630   ÚVN SNP Ružomberok
 Dopravná zdravotná služba-amb. 
 FINECARS s.r.o.
IČO: 46060260 
 Servisná prehliadka sanitka 7022937 PK BA   330.2   330.2   NOS-D2023-0029 
 25.05.2023   03.05.2023   520230066   ÚVN SNP Ružomberok
 Právne oddelenie  
 forensic.sk I
IČO: 44017391 
 Náhrada,odmena za znalecký úkon 99046/2023   2097.14   2097.14    
 23.05.2023   03.05.2023   220230707   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 BD BAMED s.r.o.
IČO: 35863170 
 Nákup liečiv   361.58   361.58   NO-ZM2023-1068 
 24.05.2023   03.05.2023   320230677   ÚVN SNP Ružomberok
 Informatika  
 Orange Slovensko,as
IČO: 35697270 
 Pripojenie na WIFI 4/2023   118.8   118.8   UVN1615994928 
 24.05.2023   03.05.2023   8220230368   ÚVN SNP Ružomberok
 Verejná lekáreň-podnikateľ.č.  
 Reha- CARE, s.r.o.
IČO: 46440534 
 Nákup tovaru pre verejnú lekáreň   83.16   83.16    
 24.05.2023   03.05.2023   8120230114   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 Rozália Lorincová
IČO: 35055600 
 Potraviny Bufet   306.43   306.43     
 23.05.2023   02.05.2023   720231012   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 Dispomed s. r. o.
IČO: 31684432 
 zdr.mat.   300   300   NO-ZM2023-975 
 24.05.2023   02.05.2023   520230061   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor ľudských zdrojov  
 ZO-Slovenský odborový zväz
IČO: 31870449 
 Náhrada mzdy člena odbor.orgánu 4/2023   1946.4   1946.4   KZ 2020-2023,čl.5,odsek č.31 
 <<   <  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |   >   >>