Dodávateľ
Popis objednávky
Dátum úhrady Od
Dátum úhrady Do
Zrušiť
Faktúry ÚVN SNP Ružomberok - FN
 Dátum
zverejnenia 
 Dátum
prijatia 
 Číslo
faktury 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Predmet   Fakt. suma v €
(bez DPH)  
 Uhradené v €
(bez DPH)  
 Poznámka 
 29.03.2011   11.02.2011   120110211   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 MECOM GROUP s.r.o.
IČO: 31735151 
 Potraviny DK   120.59   120.59    
 29.03.2011   11.02.2011   120110212   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 MECOM GROUP s.r.o.
IČO: 31735151 
 Potraviny DK   8.6   8.6    
 29.03.2011   11.02.2011   120110196   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 CBA VEREX, a. s.
IČO: 31645704 
 Potraviny DK   481.1   481.1    
 29.03.2011   11.02.2011   120110197   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 INMEDIA s.r.o.
IČO: 36019208 
 Potraviny DK   302.63   302.63    
 28.10.2011   11.02.2011   720110412   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 TATRA - ALPINE a. s.
IČO: 00680885 
 zdr.mat.   989.4   989.4   256-1/11 
 28.10.2011   11.02.2011   120110200   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175 
 DHM-pinzeta bipolár.   1054.38   1054.38   138/2011 
 29.03.2011   11.02.2011   120110187   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. výživy a stravovania-ZK  
 CBA VEREX, a. s.
IČO: 31645704 
 Potraviny ZK   381.42   381.42    
 29.03.2011   11.02.2011   120110188   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. výživy a stravovania-ZK  
 INMEDIA s.r.o.
IČO: 36019208 
 Potraviny ZK   125.29   125.29    
 18.02.2011   11.02.2011   820110061   ÚVN SNP Ružomberok
 Bufet  
 Ryba Žilina spol. s r.o.
IČO: 31563490 
 Potraviny Bufet   84.28   84.28    
 29.03.2011   11.02.2011   320110101   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie hosp. dopravy  
 IMPA Dolný Kubín, s.r.o.
IČO: 35684046 
 Servis auta RK939AV   429.82   429.82     
 29.03.2011   11.02.2011   320110102   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie hosp. dopravy  
 IMPA Dolný Kubín, s.r.o.
IČO: 35684046 
 Servis auta RK939AV   547.45   547.45     
 11.11.2011   11.02.2011   720110210   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 ULTRAMED s.r.o.
IČO: 36638404 
 zdr.mat.   3066.25   3066.25   33/11 
 28.10.2011   11.02.2011   720110229   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 INTES POPRAD S R.O.
IČO: 36449814 
 zdr.mat.-osteosynt.   825.79   825.79   RD22.7.08 
 24.03.2011   11.02.2011   320110127   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.informatiky a spr.systémov 
 GTS Slovakia, a.s.
IČO: 35795662 
 Telekom. poplatky   973.69   973.69   OIT/2010/0054 
 16.01.2012   11.02.2011   720110234   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 PHARMA GROUP, a.s.
IČO: 31320911 
 zdr.mat.   56.91   56.91   177/11 
 02.05.2011   11.02.2011   220110287   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 UNIPHARMA-1.slovenská lekárnic
IČO: 31625657 
 Nákup liečiv   145.86   145.86   feb. 2011 
 29.03.2011   11.02.2011   220110288   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 UNIPHARMA-1.slovenská lekárnic
IČO: 31625657 
 Nákup liečiv   52.06   52.06   feb. 2011 
 29.03.2011   11.02.2011   120110208   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 COOP LC SEVER, a.s.
IČO: 43873693 
 Potraviny DK   60.65   60.65    
 27.06.2012   11.02.2011   320110153   ÚVN SNP Ružomberok
 Odbor farmácie a zdr.techniky  
 CANBERRA-PACKARD s.r.o.
IČO: 31576303 
 opr.RTG - ORO   1034.04   1034.04   obj.č. 173/11 
 02.05.2011   11.02.2011   320110267   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie správy budov  
 TOM-EI s.r.o.
IČO: 36316008 
 Revízie inž.sietí UV   4314.97   4314.97