Dodávateľ
Popis objednávky
Dátum úhrady Od
Dátum úhrady Do
Zrušiť
Faktúry ÚVN SNP Ružomberok - FN
 Dátum
zverejnenia 
 Dátum
prijatia 
 Číslo
faktury 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Predmet   Fakt. suma v €
(bez DPH)  
 Uhradené v €
(bez DPH)  
 Poznámka 
 04.07.2013   17.12.2012   720123826   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 B.Braun Medical s.r.o.
IČO: 31350780 
 zdr.mat.   5468.74   5468.74   1956/12 
 04.07.2013   17.12.2012   720123817   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 B.Braun Medical s.r.o.
IČO: 31350780 
 zdr.mat.   6013.01   6013.01   1956/12 
 04.07.2013   17.12.2012   720123818   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 B.Braun Medical s.r.o.
IČO: 31350780 
 zdr.mat.   1240.37   1240.37   1997/12 
 04.07.2013   17.12.2012   720123889   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 B.Braun Medical s.r.o.
IČO: 31350780 
 zdrav.mat.-chrbtica   1863.4   1863.4   KZ 
 04.07.2013   17.12.2012   720123890   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 B.Braun Medical s.r.o.
IČO: 31350780 
 zdrav.mat.-chrbtica   1742.38   1742.38   KZ 
 04.07.2013   17.12.2012   720123880   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 B.Braun Medical s.r.o.
IČO: 31350780 
 zdrav.mat.-chrbtica   1199.62   1199.62   KZ 
 29.07.2013   17.12.2012   720123715   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 RADIX spol. s r.o.
IČO: 00615803 
 zdr.mat.   262.55   262.55   1865/12 
 04.07.2013   17.12.2012   720123845   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 B.Braun Medical s.r.o.
IČO: 31350780 
 zdr.mat.-impl   1875.49   1875.49   RD,2077-1/12 
 04.07.2013   17.12.2012   720123846   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 B.Braun Medical s.r.o.
IČO: 31350780 
 zdr.mat.-impl   1875.5   1875.5   RD,2077-1/12 
 29.07.2013   17.12.2012   720123847   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd. zdravotných pomôcok  
 RADIX spol. s r.o.
IČO: 00615803 
 zdr.mat.   5494.84   5494.84   1996/12 
 17.06.2013   17.12.2012   220122251   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 Imuna pharm a.s.
IČO: 36473685 
 Nákup liečiv   1528.67   1528.67   1994/12 
 23.01.2013   17.12.2012   320121799   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie správy budov  
 FECUPRAL, spol. s r.o.
IČO: 36448974 
 Zneškodnenie odpadu   18.74   18.74   57/2005 
 23.01.2013   17.12.2012   320121800   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie správy budov  
 FECUPRAL, spol. s r.o.
IČO: 36448974 
 Zneškodnenie odpadu   18.74   18.74   57/2005 
 19.09.2013   16.12.2012   220122343   ÚVN SNP Ružomberok
 Nemocničná lekáreň  
 MGP, spol. s r.o.
IČO: 00684023 
 Nákup liečiv   820.38   820.38   1838/12 
 22.01.2013   15.12.2012   320121881   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie hosp. dopravy  
 CCS Slovenská spoločnosť pre
IČO: 35708182 
 Nákup PHM - Hosp.doprava   329.73   329.73   ÚVN-15-10-09-2008 
 15.04.2013   15.12.2012   320121902   ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie správy budov  
 LL, s. r. o.
IČO: 35735210 
 Rozbor vody   194.4   194.4   UVN 23-27/2012-021 
 23.01.2013   15.12.2012   320121803   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.informatiky a spr.systémov 
 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469 
 Brána - T-mobile   114.13   114.13    
 23.01.2013   14.12.2012   120121361   ÚVN SNP Ružomberok
 Odd.liečebnej výživy -pacienti 
 CBA VEREX, a. s.
IČO: 31645704 
 Potraviny DK   555.2   555.2    
 26.04.2013   14.12.2012   320121834   ÚVN SNP Ružomberok
 Energetika – odd. energetiky  
 Energie2, a.s.
IČO: 46113177 
 Odber plynu za 11/2012- doúčtovanie   6178.12   6178.12   P2000054 
 26.04.2013   14.12.2012   320121835   ÚVN SNP Ružomberok
 Energetika – odd. energetiky  
 Energie2, a.s.
IČO: 46113177 
 Odber plynu za 11/2012- doúčtovanie   10462.95   10462.95   P2000054