Dodávateľ
Popis objednávky
Dátum vystavenia Od
Dátum vystavenia Do
Zrušiť
Objednávky ÚVN SNP Ružomberok - FN
 P.č.   Dátum
zverejnenia 
 Dátum
vystavenia 
 Číslo
objednávky 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Popis   Cena v €  Poznámka 
 82996   12.07.2013   11.07.2013   1101/13    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Ježík Jozef[riaditeľ] 
 R-Diagnostics SK, spol. s.r.o. 
IČO: 43874495 
BRATISLAVA
 Nákup liečiv   687 s DPH   
 82997   12.07.2013   11.07.2013   1104/13    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Ježík Jozef[riaditeľ] 
 Biomedica Slovakia s.r.o. 
IČO: 35849258 
BRATISLAVA
 Nákup liečiv   739 s DPH   
 82998   12.07.2013   11.07.2013   júl 2013    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Ježík Jozef[riaditeľ] 
 BAX PHARMA s.r.o. BA 
IČO: 35758481 
BRATISLAVA
 Nákup liečiv   8538 s DPH   
 82999   12.07.2013   11.07.2013   990/13    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Ježík Jozef[riaditeľ] 
 MGP, spol. s r.o. 
IČO: 00684023 
BRATISLAVA
 Nákup liečiv   1012 s DPH   
 83000   12.07.2013   11.07.2013   919/13    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Ježík Jozef[riaditeľ] 
 MGP, spol. s r.o. 
IČO: 00684023 
BRATISLAVA
 Nákup liečiv   1012 s DPH   
 83001   12.07.2013   11.07.2013   918,1151/13    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Ježík Jozef[riaditeľ] 
 MGP, spol. s r.o. 
IČO: 00684023 
BRATISLAVA
 Nákup liečiv   1716 s DPH   
 83002   12.07.2013   11.07.2013   1141/13    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Ježík Jozef[riaditeľ] 
 FRESENIUS MEDICAL CARE 
IČO: 31412971 
PIEŠŤANY
 Nákup liečiv   775 s DPH   
 83003   12.07.2013   11.07.2013   1056/13    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Ježík Jozef[riaditeľ] 
 FRESENIUS MEDICAL CARE 
IČO: 31412971 
PIEŠŤANY
 Nákup liečiv   1032 s DPH   
 83004   12.07.2013   11.07.2013   1057/13    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Ježík Jozef[riaditeľ] 
 FRESENIUS MEDICAL CARE 
IČO: 31412971 
PIEŠŤANY
 Nákup liečiv   1400 s DPH   
 83005   12.07.2013   11.07.2013   júl 2013    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Ježík Jozef[riaditeľ] 
 Pharmos a.s. 
IČO: 35974559 
NITRA
 Nákup liečiv   998 s DPH   
 83006   12.07.2013   11.07.2013   júl 2013    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Ježík Jozef[riaditeľ] 
 Pharmos a.s. 
IČO: 35974559 
NITRA
 Nákup liečiv   4106 s DPH   
 83007   12.07.2013   11.07.2013   júl 2013    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Butkovský Ján[ekonomický námestník] 
 Pharmos a.s. 
IČO: 35974559 
NITRA
 Nákup liečiv   21 s DPH   
 83008   12.07.2013   11.07.2013   júl 2013    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Butkovský Ján[ekonomický námestník] 
 Pharmos a.s. 
IČO: 35974559 
NITRA
 Nákup liečiv   21 s DPH   
 83009   12.07.2013   11.07.2013   júl 2013    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Butkovský Ján[ekonomický námestník] 
 MED-ART s.r.o. 
IČO: 34113924 
BANSKÁ BYSTRICA
 Nákup liečiv   79 s DPH   
 83010   12.07.2013   11.07.2013   júl 2013    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Butkovský Ján[ekonomický námestník] 
 MED-ART s.r.o. 
IČO: 34113924 
BANSKÁ BYSTRICA
 Nákup liečiv   269 s DPH   
 83011   12.07.2013   11.07.2013   júl 2013    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Ježík Jozef[riaditeľ] 
 MED-ART s.r.o. 
IČO: 34113924 
BANSKÁ BYSTRICA
 Nákup liečiv   948 s DPH   
 83012   12.07.2013   11.07.2013   1092/13    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Butkovský Ján[ekonomický námestník] 
 Banchem s.r.o. 
IČO: 36227901 
DUNAJSKÁ STREDA
 Nákup liečiv   279 s DPH   
 83013   12.07.2013   11.07.2013   1093/13    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Ježík Jozef[riaditeľ] 
 B.BRAUN MEDICAL, s.r.o. 
IČO: 31350780 
BRATISLAVA
 Nákup liečiv   908 s DPH   
 83014   12.07.2013   11.07.2013   júl 2013    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Ježík Jozef[riaditeľ] 
 Pharmos a.s. 
IČO: 35974559 
NITRA
 Nákup liečiv   1545 s DPH   
 83015   12.07.2013   11.07.2013   1146/13    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Butkovský Ján[ekonomický námestník] 
 FRESENIUS MEDICAL CARE 
IČO: 31412971 
PIEŠŤANY
 Nákup liečiv   170 s DPH