Objednávky
Stránka :    <<   <  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |   >   >> 
 P.č.   Dátum
zverejnenia 
 Dátum
vystavenia 
 Číslo
objednávky 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Popis   Cena v €  Poznámka 
 76   21.09.2023   20.09.2023   NO-ZM2023-2412   ÚVN SNP Ružomberok
 ÚVN SNP Ružomberok - FN 
 Podpísal :
 farmaceut

 EUROLAB LAMBDA, a.s. 
IČO:35869429 

TRNAVA
 Nákup zdrav. mat.   92.4 s DPH   
 77   21.09.2023   20.09.2023   NO-NL2023-1083   ÚVN SNP Ružomberok
 ÚVN SNP Ružomberok - FN 
 Podpísal :
 farmaceut

 INTRAVENA S.R.O. 
IČO:31717802 

PREŠOV
 Nákup liekov   4096.09 s DPH   
 78   21.09.2023   20.09.2023   NO-NL2023-1086   ÚVN SNP Ružomberok
 ÚVN SNP Ružomberok - FN 
 Podpísal :
 farmaceut

 INTRAVENA S.R.O. 
IČO:31717802 

PREŠOV
 Nákup liekov   249.64 s DPH   
 79   20.09.2023   19.09.2023   NOS-ZT2023-0203   ÚVN SNP Ružomberok
 OS - oftalmológia  
 Podpísal : Bohuslav Hlauo
 technick pracovnk III.

 Askin & Co., spol. s r.o. 
IČO: 17323100 

Bratislava
 Oprava kazetového autoklávu STATIM 2000 G4   0 bez DPH   
 80   20.09.2023   19.09.2023   NOS-SB2023-0066   ÚVN SNP Ružomberok
 Protónový terapeutický komplex 
 Podpísal :
 

 SPEDOS-Slovensko, spol. s.r.o. 
IČO: 31708587 

Žilina
 servisné práce protón   154 bez DPH   
 81   20.09.2023   19.09.2023   NOS-SB2023-0067   ÚVN SNP Ružomberok
 Práčovňa gen.Vesela  
 Podpísal :
 

 Andrej Lanovec - LANIZOL 
IČO: 54609615 

Liptovský Mikuláš
 klampiarske práce   7838 bez DPH   
 82   20.09.2023   19.09.2023   NOS-SB2023-0068   ÚVN SNP Ružomberok
 Výmeničky, Energ.zdroje, ISiet 
 Podpísal :
 

 Andrej Lanovec - LANIZOL 
IČO: 54609615 

Liptovský Mikuláš
 klampiarske práce   591 bez DPH   
 83   20.09.2023   19.09.2023   NOS-PK2023-0012   ÚVN SNP Ružomberok
 Nezadany 
 Podpísal : Dagmar Pulmanov
 odborn referent I

 ADAM KRTKO s.r.o. 
IČO: 46355979 

Banská Bystrica
 Čistenie upchatej kanalizácie v areáli LLC s PLK    250 bez DPH   
 84   20.09.2023   19.09.2023   NO-CS2023-0267    ÚVN SNP Ružomberok
 Referát evid. a správy majetku 
 Podpísal :
 

 CARTA Slovakia, s.r.o. 
IČO: 36372871 

Ružomberok
 servítky, mikroténové sáčky -CS    469.62 bez DPH   
 85   20.09.2023   19.09.2023   NOS-SP2023-0027   ÚVN SNP Ružomberok
 Spisovňa, Podateľňa  
 Podpísal : Katarna Skelov
 odborn referent III.

 KanPo, s.r.o. 
IČO: 36740705 

Ružomberok
 Pečiatky - 20 ks   133.71 bez DPH   
 86   20.09.2023   19.09.2023   NO-CS2023-0268    ÚVN SNP Ružomberok
 Oddelenie hosp. dopravy  
 Podpísal :
 

 InterCars SR, s.r.o. 
IČO: 35938111 

Bratislava
 odsávačka oleja - Odd.hosp.dopravy   388.17 bez DPH   
 87   20.09.2023   19.09.2023   NO-CS2023-0269    ÚVN SNP Ružomberok
 ORL a chir.hl.a krku - lôžk.od 
 Podpísal :
 

 CORA GASTRO s.r.o. 
IČO: 44857187 

Poprad
 nákup kuchynský riad - ORL   425.5 bez DPH   
 88   20.09.2023   19.09.2023   NOI-CS2023-0036   ÚVN SNP Ružomberok
 ORL I. -amb.(všeob.+audio)  
 Podpísal :
 

 B2B Partner s.r.o. 
IČO: 44413467 

Bratislava
 nábytok - ORL (všeob.+audio)   337 bez DPH   
 89   20.09.2023   19.09.2023   NO-ZM2023-2385   ÚVN SNP Ružomberok
 ÚVN SNP Ružomberok - FN 
 Podpísal :
 farmaceut

 ADRIAN MED s,r,o,  
IČO:0036620475 

BANSKÁ BYSTRICA
 Nákup zdrav. mat.   4000 s DPH   
 90   20.09.2023   19.09.2023   NO-NL2023-1072   ÚVN SNP Ružomberok
 ÚVN SNP Ružomberok - FN 
 Podpísal :
 farmaceut

 UNIPHARMA PRIEVIDZA 1. slovens 
IČO:31625657 

BOJNICE
 Nákup liekov   3510.27 s DPH   
Str�nka :      <<   <  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |   >   >>