Dodávateľ
Popis objednávky
Dátum vystavenia Od
Dátum vystavenia Do
Zrušiť
Objednávky ÚVN SNP Ružomberok - FN
 P.č.   Dátum
zverejnenia 
 Dátum
vystavenia 
 Číslo
objednávky 
 Obstarávateľ   Dodávateľ   Popis   Cena v €  Poznámka 
 103861   5.02.2011   04.02.2011   feb. 2011    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Čombor Igor[riaditeľ] 
 MED-ART s.r.o. 
IČO: 34113924 
BANSKÁ BYSTRICA
 Nákup liečiv   543 s DPH   
 103862   5.02.2011   04.02.2011   feb. 2011    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Slobodník Ladislav[ekonomický námestník 
 MED-ART s.r.o. 
IČO: 34113924 
BANSKÁ BYSTRICA
 Nákup liečiv   357 s DPH   
 103863   5.02.2011   04.02.2011   feb. 2011    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Slobodník Ladislav[ekonomický námestník 
 MED-ART s.r.o. 
IČO: 34113924 
BANSKÁ BYSTRICA
 Nákup liečiv   356 s DPH   
 103864   5.02.2011   04.02.2011   feb. 2011    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Čombor Igor[riaditeľ] 
 MED-ART s.r.o. 
IČO: 34113924 
BANSKÁ BYSTRICA
 Lieky A   2349 s DPH   
 103865   5.02.2011   04.02.2011   feb. 2011    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Slobodník Ladislav[ekonomický námestník 
 MED-ART s.r.o. 
IČO: 34113924 
BANSKÁ BYSTRICA
 Nákup liečiv   86 s DPH   
 103866   5.02.2011   04.02.2011   feb. 2011    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Čombor Igor[riaditeľ] 
 MED-ART s.r.o. 
IČO: 34113924 
BANSKÁ BYSTRICA
 Lieky A   5382 s DPH   
 103867   5.02.2011   04.02.2011   feb. 2011    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Čombor Igor[riaditeľ] 
 MED-ART s.r.o. 
IČO: 34113924 
BANSKÁ BYSTRICA
 Nákup liečiv   4146 s DPH   
 103868   5.02.2011   04.02.2011   feb. 2011    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Čombor Igor[riaditeľ] 
 MED-ART s.r.o. 
IČO: 34113924 
BANSKÁ BYSTRICA
 Nákup liečiv   2280 s DPH   
 103869   5.02.2011   04.02.2011   feb. 2011    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Slobodník Ladislav[ekonomický námestník 
 PharmDr. Jozef Valuch 
IČO: 40888070 
BANSKÁ BYSTRICA
 Nákup liečiv   5 s DPH   
 103870   5.02.2011   04.02.2011   feb. 2011    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Slobodník Ladislav[ekonomický námestník 
 MED-ART s.r.o. 
IČO: 34113924 
BANSKÁ BYSTRICA
 Lieky A   133 s DPH   
 103871   5.02.2011   04.02.2011   feb. 2011    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Slobodník Ladislav[ekonomický námestník 
 MED-ART s.r.o. 
IČO: 34113924 
BANSKÁ BYSTRICA
 Nákup liečiv   149 s DPH   
 103872   5.02.2011   04.02.2011   feb. 2011    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Slobodník Ladislav[ekonomický námestník 
 MED-ART s.r.o. 
IČO: 34113924 
BANSKÁ BYSTRICA
 Nákup liečiv   223 s DPH   
 103873   5.02.2011   04.02.2011   feb. 2011    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Slobodník Ladislav[ekonomický námestník 
 MED-ART s.r.o. 
IČO: 34113924 
BANSKÁ BYSTRICA
 Nákup liečiv   349 s DPH   
 103874   5.02.2011   04.02.2011   140    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Čombor Igor[riaditeľ] 
 Roche Slovensko s.r.o. 
IČO: 35887117 
BRATISLAVA
 Nákup liečiv   3680 s DPH   
 103875   5.02.2011   04.02.2011   30    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Slobodník Ladislav[ekonomický námestník 
 Roche Slovensko s.r.o. 
IČO: 35887117 
BRATISLAVA
 Nákup liečiv   109 s DPH   
 103876   5.02.2011   04.02.2011   feb. 2011    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Čombor Igor[riaditeľ] 
 MED-ART s.r.o. 
IČO: 34113924 
BANSKÁ BYSTRICA
 Nákup liečiv   524 s DPH   
 103877   5.02.2011   04.02.2011   197    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Slobodník Ladislav[ekonomický námestník 
 MEDIS NITRA S.R.O. 
IČO: 36531774 
NITRA -DRAŽOVCE
 Nákup liečiv   239 s DPH   
 103878   5.02.2011   04.02.2011   feb. 2011    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Čombor Igor[riaditeľ] 
 MED-ART s.r.o. 
IČO: 34113924 
BANSKÁ BYSTRICA
 Nákup liečiv   903 s DPH   
 103879   5.02.2011   04.02.2011   26    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Slobodník Ladislav[ekonomický námestník 
 DYNEX SERVIS s r.o. 
IČO: 36030848 
BANSKÁ BYSTRICA
 Nákup liečiv   343 s DPH   
 103880   5.02.2011   04.02.2011   feb. 2011    Odbor farmácie a zdr.techniky
Podpis:Slobodník Ladislav[ekonomický námestník 
 MED-ART s.r.o. 
IČO: 34113924 
BANSKÁ BYSTRICA
 Nákup liečiv   351 s DPH